Tweede poging flexwoningen Poeldijkseweg

Politiek
Eerder werd na hevige weerstand het plan voor flexwoningen aan de Poeldijkseweg in Monster teruggetrokken.
Eerder werd na hevige weerstand het plan voor flexwoningen aan de Poeldijkseweg in Monster teruggetrokken. (Foto: Mabel Böhms Media)

Toch niet alle plannen voor de bouw van flexwoningen aan de Poeldijksweg in Monster zijn van de baan. Wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, Volkshuisvesting) praat vrijdag met omwonenden van het gebied bij de Waellandweg. Want dat ziet hij als een kansrijk gebied voor flexwoningen voor starters en spoedzoekers.

Werd in maart het plan voor de bouw van flexwoningen aan de Poeldijkseweg in de raadsvergadering ingetrokken, woensdagavond 24 mei kwam het onderwerp weer ter sprake. Omwonenden van de Poeldijkseweg in de buurt van de Waellandweg - meer richting Poeldijk - zijn vorige week en begin deze week geïnformeerd door de gemeente, zei de wethouder. De gemeente wil bekijken of en wat er mogelijk is in het tweede ‘deelgebied’. Dat wil zij in samenspraak doen met de bewoners.

Eerder werd na hevige weerstand het plan voor flexwoningen aan de Poeldijkseweg in Monster teruggetrokken. De bedoeling was aanvankelijk dat er flexwoningen zouden komen bij de rotonde bij de Poeldijksweg en de Zwartendijk en aan de Poeldijkseweg bij de Waellandweg.

Omwonenden schrokken zich rot. Daarmee was alle draagvlak weg. Toen een motie in maart om deze plannen van tafel te halen, leek het erop dat het hele plan van de baan was. Maar woensdagavond werd in de raadsvergadering gezegd dat ‘de Poeldijkseweg’ niet een, maar twee plannen waren. Het plan bij de rotonde is van de baan. Het tweede plan verdient wat betreft de gemeente nog een tweede kans.

‘Voor Westlanders’

De wethouder heeft woensdag toegezegd dat de flexwoningen bij de Waellandweg niet gaan bestaan uit de containers die al paraat staan. Ook heeft hij gezegd dat de flexwoningen worden gebouwd voor Westlandse jongeren en spoedzoekers zoals een gescheiden ouder – meestal moeder – met kinderen die snel een dak boven hun hoofd nodig hebben. Om het helemaal helder te maken: ‘voor jongeren en spoedzoekers met Westlandse roots’. Rombout zei dat in reactie op opmerkingen van de LPF. Die fractie gaf nog maar eens aan pertinent geen statushouders in de flexwoningen te willen.

Rombout betoogde dat flexwoningen ervoor zorgen dat Westlandse jongeren bij gebrek aan woningen in Westland, niet verdwijnen naar andere gemeenten om vervolgens weg te blijven.

Ook zei de wethouder alleen op deze locatie aan de Waellandweg uitsluitend voor Westlanders met roots in Westland te willen bouwen.

Op andere beoogde, maar nog niet benoemde, locaties is het de bedoeling dat er een mix komt van doelgroepen: Vijftig procent van die woningen worden voor Westlandse jongeren, een kwart voor Westlandse spoedzoekers en een kwart voor statushouders.

Schaamte

PvdA-fractievoorzitter Nico de Gier zei zich te schamen over hoe er in de raad over vluchtelingen en mensen in nood wordt gesproken. De indieners van de motie willen koste wat kost geen statushouders of asielzoekers in flexwoningen hebben. Ook zei De Gier zich te schamen dat de wethouder heeft gezegd de flexwoningen alleen voor Westlanders te bouwen.

Het CDA vindt het belangrijk dat het college nu eens echt uit de startblokken komt met de flexwoningen, zo zei raadslid Kevin Klinkspoor.

Westland Verstandig zegt begrip dat de locatie nog een kans verdient en later van de wethouder wel te horen of het wel of niet iets wordt. Fractievoorzitter Peter Duijsens zei dat de wethouder het plan beter hoort toe te lichten. Hij kan daarna aan de bewoners vragen of zij er toch vertrouwen in kunnen hebben.

Stemming

De motie van LPF en FvD om de bouw van flexwoningen aan de Poeldijkseweg/Waellandweg stop te zetten heeft het niet gehaald. GBW, LPF, VVD, FvD en fractie Van Vliet stemden voor de motie en waren samen goed voor achttien stemmen. Westland verstandig, CDA, D66, GroenLinks en Christenunie/SGP, samen twintig stemmen, waren tegen de motie.