VVD Westland stelt kritische vragen over drinkwatervoorziening

Politiek
De provincie Zuid-Holland zou volgens onvoldoende besef hebben van de ernst van het dreigende tekort aan drinkwater voor de komende jaren.
De provincie Zuid-Holland zou volgens onvoldoende besef hebben van de ernst van het dreigende tekort aan drinkwater voor de komende jaren. (Foto: Pixabay)

VVD Westland heeft in een schriftelijk verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders haar bezorgdheid geuit over de drinkwatervoorziening het Westland. De aanleiding voor dit verzoek zijn recente waarschuwingen van waterbedrijven, waaronder Vitens, over een mogelijk tekort aan drinkwater dat de bouw van nieuwe woningen en bedrijven in de weg zou kunnen staan.

Volgens de VVD Westland is het recente signaal van drinkwaterbedrijf Vitens slechts het topje van de ijsberg. Eerder heeft ook Dunea alarm geslagen, waarbij zij aangaven dat de provincie Zuid-Holland onvoldoende besef heeft van de ernst van het dreigende tekort aan drinkwater voor de komende jaren.

Vragen

In hun verzoek aan het college stellen de VVD-raadsleden Suzanne van Erven en Bianca van Dijk een aantal belangrijke vragen. Zo willen zij weten hoe het college de huidige staat van de drinkwatervoorziening in Westland beoordeelt en welke maatregelen er momenteel worden genomen om een mogelijk tekort aan drinkwater te voorkomen. Ook vragen zij naar de plannen van het college voor de toekomst op dit gebied.

Nieuwbouwprojecten

Daarnaast wordt er gevraagd of alle geplande nieuwbouwprojecten in Westland zonder problemen kunnen worden aangesloten op het drinkwaternet en of er bij het goedkeuren van bestemmingsplannen al rekening wordt gehouden met de drinkwatervoorziening.

Een ander punt van zorg is de relatie tussen het dreigende tekort aan drinkwater en de ligging van Westland en de verzilting van de ondergrond. De VVD wil weten of deze factoren extra uitdagingen met zich meebrengen voor de drinkwatervoorziening in de regio.

Bedrijven

Tot slot vragen de raadsleden naar de stand van zaken rondom bedrijven die grondwater willen onttrekken voor hun watervoorziening. Zijn er veel vergunningsaanvragen en zijn er al bedrijven in Westland die niet kunnen worden aangesloten op het drinkwaternet?

Met deze vragen hopen de VVD-raadsleden meer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken en de genomen maatregelen met betrekking tot de drinkwatervoorziening in Westland, om zo mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.