Steeds minder Westlandse kinderen worden gevaccineerd en dit is waarom

Zorg
De vaccinatiegraden in álle leeftijdsgroepen dalen in gemeente Westland, met uitzondering van de vaccinatiegraad HPV voor jongeren van 14 tot 20 jaar.
De vaccinatiegraden in álle leeftijdsgroepen dalen in gemeente Westland, met uitzondering van de vaccinatiegraad HPV voor jongeren van 14 tot 20 jaar. (Foto: Debbie van Eijk)

Steeds minder jonge kinderen in Westland worden gevaccineerd. Dat komt onder meer omdat een groeiend aantal ouders wantrouwen heeft in de medische wetenschap. Dit en meer antwoordt het Westlands college van B en W in reactie op vragen die VVD Westland in maart stelde.

Het percentage kinderen onder de twee jaar dat alle basisvaccinaties tegen infectieziekten had gekregen, bleek in 2022 namelijk gedaald te zijn tot onder de 90%, ook in Westland. Volgens een rapport van het RIVM lag de vaccinatiegraad dat jaar op 89,2 procent.

Steeds minder prikken

Het klopt dat steeds minder ouders hun jonge kinderen laten vaccineren, constateert ook het college van B en W. Zo werd in 2016 96,2% van de baby’s gevaccineerd voor DKTP. In 2023 was dat gedaald naar 90,3%. En kreeg in 2016 nog 96,1% van de zuigelingen een prik tegen BMR; in 2023 was dat nog maar 92,9%.

Maar nog altijd liggen deze percentages boven het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van Haaglanden. 

De vaccinatiegraden in álle leeftijdsgroepen dalen trouwens, met uitzondering van de vaccinatiegraad HPV voor jongeren van 14 tot 20 jaar. In 2016 werd nog 58,7% van deze groep gevaccineerd. In 2023 was dit toegenomen naar 63,8%.

Redenen

Waarom laten ouders hun kind niet vaccineren? Dat is om heel uiteenlopende redenen, constateert het college ook: “Het kan gaan om mensen met een immigratieachtergrond die door een taalachterstand moeilijk te bereiken zijn, of mensen die om religieuze of levensbeschouwelijke redenen hun kinderen niet laten vaccineren.”

Deze groepen zijn er altijd geweest, maar wat opvalt is dat er “steeds meer mensen, ook hoogopgeleiden” zijn “die minder vertrouwen hebben in de medische wetenschap. Hier is een groep bijgekomen van wie het vertrouwen in de overheid flink is afgenomen.”

Ook social media spelen hierin een rol. 

En dan is er nog de paradox dat juist het succes van het Rijksvaccinatieprogramma het gevoel bij ouders heeft weggenomen dat vaccinaties nodig zijn. De infectieziekten waartegen de prikken beschermen, kom je namelijk niet nauwelijks tot niet tegen. Daarom vergeten mensen hoe vervelend of risicovol ze zijn.

Gesprekken

Het college van B en W wil het liefst dat alle Westlandse kinderen worden gevaccineerd tegen infectieziekten. Hier moet Jeugd Gezondheidszorg Zuid-Holland-West voor zorgen. De gemeente is met GGD Haaglanden en JGZ Zuid-Holland West in gesprek en bespreekt wat er verder moet gebeuren om te zorgen dat niet nóg minder ouders hun kind laten vaccineren.

Van prikbus tot voorlichting

VVD Westland opperde vorige maand ook een paar maatregelen die zouden kunnen helpen bij het verhogen van de vaccinatiegraad. Zoals het inzetten van een prikbus, het organiseren van vrije inloopmomenten en het uitbreiden van openingstijden bij CJG’s (Centrum Jeugd en Gezin). Maar óók ouders duidelijker en op maat informeren over de infectieziekten en het beter trainen van gezondheidsprofessionals - zoals artsen en verpleegkundigen - en mensen in het onderwijs, zodat zij vragen van ouders beter kunnen beantwoorden. Tegenover die eerste twee staat het college positief, maar het beter trainen van gezondheidsprofessionals en onderwijspersoneel lijkt niet nodig.