Alkmaar komende vier jaar weer Regenboogstad

Algemeen
Alkmaar zal zich weer sterk gaan maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap.
Alkmaar zal zich weer sterk gaan maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap. (Foto: Lisett Kruusimäe)

ALKMAAR - Alkmaar heeft de intentieverklaring opnieuw getekend en mag zich de komende vier jaar weer Regenboogstad noemen, dat liet wethouder Gijsbert van Iterson Scholten (PvdA) van Diversiteit weten. Alkmaar is daarmee één van de 56 Regenboogsteden in Nederland.

De Regenboogsteden die een intentieverklaring hebben getekend, maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap. Het is een initiatief vanuit het rijk waarin gezamenlijk wordt gestreefd om de acceptatie van de queergemeenschap te laten toenemen onder de gehele bevolking. Extra aandacht is er nodig onder jongeren, ouderen en in kringen waar lhbtiqa+ nog een taboe is. De Gemeente Alkmaar krijgt 20.000 euro subsidie vanuit het Rijk om zich in te zetten voor inclusiviteit. 

De subsidie zal onder andere weer worden ingezet voor de Alkmaar Pride, de eerste pride van het jaar, en de vlagmomenten op Alkmaar Pride, Coming out day en Paarse vrijdag. De gemeente kreeg het nadrukkelijke verzoek vanuit de queergemeenschap om op die momenten de Pride Progressvlag uit te hangen en zodoende nog meer inclusiviteit uit te stralen. Vooral jongeren vinden dit heel belangrijk. De nieuwe vlaggen zullen daarom worden aangeschaft.

“We willen ons graag in blijven zetten om de acceptatie voor lhbtiq+-personen te laten toenemen,” stelt wethouder Iterson Scholten. “Ik ga met alle partners in dit netwerk in gesprek, denk aan COC, Alkmaar Pride, Save Spaces, Artikel1, om te kijken hoe we hier de komende jaar invulling aan gaan geven, en dat wordt ook onderdeel van het breder beleidskader Diversiteit en Inclusie.”