Stadsdeelcommissie tegen uitbreiding betaald parkeren

Algemeen
Volop parkeerdruk in omgeving Strekkerweg
Volop parkeerdruk in omgeving Strekkerweg (Foto: Rodi Media/KK)

De besluitvorming voor uitbreiding van de Noordse gebieden met betaald parkeren is vertraagd door het advies van de stadsdeelcommissie. Deze heeft afgelopen woensdag tegen uitbreiding van betaald parkeren binnen de A10 in heel Noord gestemd, althans tegen besluiten op kortere termijn. Vooralsnog blijft de indeling zoals deze momenteel in Noord geldt, ook al is er vaak sprake van overlast door ‘valsparkeerders’.

door Tom Tossijn

Een uitgebreid advies van elf punten over de uitbreiding van betaald parkeren werd afgelopen woensdag in de stadsdeelcommissie grotendeels afgewezen. Als prominent punt kwam naar voren dat de commissie, tegen het standpunt in van het dagelijks bestuur, weinig brood ziet in het nu al besluiten over meer gebieden met betaald parkeren in Noord. Pas later, naar verwachting in 2024, komt het parkeervraagstuk bij het College van B&W en in de gemeenteraad aan de orde. Definitieve voorstellen en maatregelen om met name het hinderlijk parkeren door ‘valsparkeerders’ tegen te gaan in heel Noord binnen de A10, zullen dan op tafel liggen. Dus: wel uitstel, geen afstel.

Waterbedeffect

Het dagelijks bestuur wil met een uitbreiding van betaald parkeren naar heel Noord het zgn. ‘waterbedeffect’ tegengaan. Dat doet zich voor in onbetaalde gebieden die liggen naast wijken waar wél betaald parkeren is ingevoerd. De zogenaamde ‘valsparkeerders’ laten hun auto in Noord gratis in de onbetaalde gebieden achter om te voet of openbaar vervoer door te reizen, vaak naar gebieden ten zuiden van het IJ waar wél betaald parkeren geldt. Dat betekent elke dag weer optredende parkeeroverlast, langdurig achtergelaten auto’s en onveiligheid door meer verkeersdruk en rondrijdende auto’s in wijken en buurten.

Nu lijken de bewoners die veel last hebben van dat waterbedeffect door het uitstel van de commissieleden in de steek te worden gelaten. Weliswaar wordt heftig gepleit voor voldoende inspraak en invloed van bewoners, maar het duurt ten minste enkele jaren langer voordat de gemeente ook in Noord maatregelen kan gaan nemen. Tot die tijd stijgt de parkeerdruk verder. 

De parkeerdruk is al boven de 90 procent in de (onbetaalde) gebieden Schellingwoude (boven de 100 procent), Tuindorp Nieuwendam, omgeving Strekkerweg en Amerbos. Bij het IJplein is een gesprek met de bewoners nodig, vindt een meerderheid van de commissie. Verder vinden de commissieleden dat alleen in de gebieden met meer dan 90 procent parkeerdruk betaald parkeren mag worden ingevoerd. Ook moet er meer gratis parkeergelegenheid komen voor zorgpersoneel, leerkrachten en kinderdagverblijven.

Ballen

Diverse commissieleden hadden een uitgebreide stemverklaring. Zoals Ayse Konuksever van DENK: “Dit voorstel is veel te haastig en veel te ingrijpend. Ik kan hier niet over beslissen zonder voorafgaand onderzoek”. Bachir Splinter van Forum voor Democratie maakte van zijn hart geen moordkuil: “De burger wordt steeds dieper in de afgrond getrapt”. En Dennis Overweg (Partij van de Ouderen) propageerde een radicale aanpak: “Schaf dat hele betaald parkeren in Noord af!”

Portefeuillehouder Yassmine el Ksaihi wees er in haar reactie op dat veel bewoners in Noord wél vragen om betaald parkeren. Ze zijn murw door de overlast die nu nog een paar jaar langer gaat duren. “In Schellingwoude is nu al twee jaar lang overlast. Als we nu niets doen, duurt het jaren later, tot 2028. We moeten eerder naar deze bewoners luisteren”. En: “Ik word wekelijks gebeld door bewoners die hun voordeur niet meer in kunnen door foutgeparkeerde auto’s in een volle straat. We moeten nu ballen tonen en door de zure appel heen bijten.” 

Maar ze kon de tegenstemmende commissieleden niet overtuigen, ook niet toen ze wees op de ruimte die er nog is voor inspraak van bewoners. Het hele vraagstuk van parkeren in heel Noord komt terug, maar voorlopig dus nog niet.

IJplein: gesprek met de bewoners nodig