Nogmaals HGMK lezing: Op zoek naar het Oer-IJ

Nieuws
Het gevarieerde landschap in onze regio.
Het gevarieerde landschap in onze regio. (Foto: aangeleverd)

BEVERWIJK - In verband met de grote belangstelling voor deze lezing komt Hans Turlings nog een keer terug op donderdag 18 april. Al vanaf zijn eerste kennismaking met de binnenduinrand bij Wijk aan Zee, bijna 15 jaar geleden, is de geboren Limburger Hans Turlings gefascineerd door de gevarieerdheid van het landschap in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar waar tot aan het begin van de jaartelling het Oer-ij stroomde, een noordelijke zijtak van de Rijn die bij Castricum in Zee uitmondde. Nergens in Nederland is het landschap zo gevarieerd als hier.

Als liefhebber van landschappen laat Turlings je, aan de hand van voorbeelden zien hoe dit landschap van strandwallen, beboste binnenduinrand, strandvlakten met daarachter eeuwenoude dijken rond polders en veenweiden, door de tijden heen veranderde mede door de invloed van de mens. Bovendien is veel van het oorspronkelijk getijdenlandschap vol uitgestrekte geulen en grillige kreken, dat zich uitstrekte tot in de IJmond, ook vandaag de dag nog terug te zien.

Adres en informatie

Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk.
De lezing is op donderdag 18 april, aanvang 20:00 uur, toegang 5 euro (hgmk-leden gratis). Aanmelden en/of lid worden via www.hgmk.nl.