Prinsjesdag 2023: dit is wat je moet weten

Politiek
Alles wat je moet weten over Prinsjesdag 2023!
Alles wat je moet weten over Prinsjesdag 2023! (Foto: RVD)

REGIO - Zoals ieder jaar is het ook dit jaar op de derde dinsdag van september Prinsjesdag. Maar wat is Prinsjesdag? Wat wordt er bekend gemaakt? En hoe zit het met ons demissionair kabinet? In dit artikel leggen we alles voor je uit.

Wat is Prinsjesdag?

Prinsjesdag is een belangrijke jaarlijkse ceremonie in Nederland, waarbij de regering het beleid en de begroting voor het komende jaar presenteert. Prinsjesdag vindt plaats op de derde dinsdag van september en omvat hoogtepunten zoals de koninklijke stoet, waarin de koning(in) de troonrede voorleest in de Ridderzaal. De troonrede schetst de regeringsplannen en belangrijke beleidspunten. Tijdens Prinsjesdag wordt ook de Miljoenennota vrijgegeven, die de financiële aspecten van het beleid belicht.

Prinsjesdag heeft historische en symbolische waarde en dient als startpunt van het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Wanneer is Prinsjesdag 2023?

Dit jaar vindt Prinsjesdag plaats op dinsdag 19 september 2023. Traditiegetrouw vindt Prinsjesdag altijd plaats op de derde dinsdag van september, zo ook dit jaar weer.

Waarom is Prinsjesdag op de derde dinsdag van september?

Prinsjesdag viel ooit op de 1e maandag in november, de 3e maandag in oktober en de 3e maandag in september. De datum van Prinsjesdag werd dus een aantal keren verzet naar een periode eerder in het jaar. Dit kwam omdat niet genoeg tijd overbleef om de begrotingsplannen af te handelen voor 1 januari. In 1887 werd besloten om het naar de derde dinsdag van september te verplaatsen.

De nieuwe datum maakte het voor Kamerleden ook makkelijker om op tijd in Den Haag te zijn, aangezien ze vroeger anders al op zondag moesten vertrekken. Prinsjesdag markeert de opening van het parlementaire jaar, waarin de regering haar beleid en begroting aan het parlement presenteert.

Prinsjesdag met een demissionair kabinet

Het kabinet Rutte IV is gevallen. Maar hoe zit het dan met Prinsjesdag, is dit mogelijk met een demissionair kabinet? Het demissionair kabinet kan alleen lopende zaken afhandelen en neemt het geen belangrijke politieke beslissingen. De begrotingscyclus gaat echter altijd door, waarbij de Tweede en Eerste Kamer de financiële huishouding van het land moeten goedkeuren. Soms kan het kabinet toch voorstellen doen voor uitgesproken beleid, afhankelijk van de situatie en goedkeuring door de Kamer. De traditie van Prinsjesdag blijft echter intact, inclusief de koninklijke rijtoer en het voorlezen van de troonrede.

Wat is de miljoenennota?

De Miljoenennota is een document dat jaarlijks op Prinsjesdag in Nederland wordt gepresenteerd. Het maakt deel uit van de begrotingsstukken en bevat een samenvatting van de financiële plannen van de regering voor het komende jaar. Hierin worden onder andere uitgaven, inkomsten en beleidsmaatregelen uiteengezet.

Prinsjesdag tradities

Prinsjesdag in Nederland kent diverse tradities, waaronder de koninklijke stoet met de Gouden Koets, de troonrede voorgelezen door de koning(in) in de Ridderzaal, en de aanwezigheid van politici en andere hoogwaardigheidsbekleders in formele kledij. Hoedenparades en de presentatie van de Miljoenennota zijn eveneens kenmerkend voor deze ceremoniële dag.