Deel Oosterzijweg wordt duurzaam en veiliger

Nieuws
Wethouder Rob Opdam en HHNK-bestuurder Klazien Hartog bij de symbolische subsidie-overdracht, eerder dit jaar.
Wethouder Rob Opdam en HHNK-bestuurder Klazien Hartog bij de symbolische subsidie-overdracht, eerder dit jaar. (Foto: Ed Lonnee)

HEILOO - Een deel van de Oosterzijweg krijgt een nieuwe duurzame inrichting, die ook de verkeersveiligheid verbetert. Zo komen er klinkers, snelheidsremmende maatregelen en een waterbergende weg. Het college stelde vorige week het definitieve ontwerp voor dit deel van de Oosterzijweg vast. De werkzaamheden starten naar verwachting in december en zijn in het voorjaar van 2024 afgerond.

Bewoners, Fietsersbond en het Verkeerspanel zijn samen met de gemeente tot het nieuwe ontwerp gekomen. Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van het asfalt, dat hard aan vervanging toe is. Het deel tussen de Ambachtsweg en Maria’s Hof krijgt een 30-km/uur-inrichting en een duurzame oplossing voor de waterafvoer. Daarnaast is dit deel van de Oosterzijweg volgens het verkeersbeleid een woonstraat waar 30 kilometer per uur geldt. De huidige inrichting voldoet daar niet aan en wordt daarop aangepast. Het nieuwe ontwerp is verder klimaatbestendig en houdt rekening met een veranderend klimaat.

Klinkers en plateaus

Concreet houdt de gedeeltelijke herinrichting van de Oosterzijweg in, dat het asfalt op het betreffende tracé moet wijken voor klinkers. Het gebruik daarvan is een kenmerk voor woonstraten waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt. Bovendien nodigen klinkers uit om langzamer te rijden.

Er komen verkeersplateaus ter hoogte van de fietsdoorsteken van de Warmoezierslaan en De Boog. De aanleg van een plateau maakt de kruising gelijkwaardig en daarmee veiliger. Rechts heeft dan voorrang. Ook gaat de snelheid van het autoverkeer door de aanleg van plateaus naar beneden.

Betere afwatering

Verder vindt vervanging plaats van de duikers die de twee greppels verbinden ter hoogte van Oosterzijweg 60, Oosterzijweg 96 en de Warmoezierslaan. Dit zorgt voor een betere afwatering richting het open water langs De Boog. Een duiker is een buis die twee sloten of greppels met elkaar verbindt.

Wethouder Rob Opdam: “De herinrichting van dit deel van de Oosterzijweg draagt bij aan een veilige, maar vooral ook duurzame inrichting. Door klinkers aan te brengen en gelijkwaardige kruisingen in te richten, vergroten wij de verkeersveiligheid. Verder is er gekozen voor innovatieve en klimaatbewuste oplossingen, zoals het vasthouden, infiltreren en bergen van water. Dit is opgemerkt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat voor deze maatregelen 30 procent subsidie verleende. Een mooie opsteker voor het project en voor een toekomstig duurzaam Heiloo.’’

Duurzaamheid

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Naast klinkers, die langer meegaan dan asfalt, komt er ook led-verlichting. Langs de Oosterzijweg komen nieuwe straatkolken, die niet zijn aangesloten op de riolering. Het water zakt direct weg in de ondergrond en gaat daarom niet naar de waterzuiveringsinstallatie. Dat bespaart energie en beperkt wateroverlast bij hevige neerslag.

Berichten bewoners

Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld, starten de voorbereidingen en het plannen van de werkzaamheden. De uitvoering van het project start naar verwachting in december en is in het voorjaar van 2024 klaar. Bewoners krijgen bericht over alle werkzaamheden.