D66 stelt vragen over vervuild granulaat

Politiek
Sybren van Dokkum, fractievoorzitter D66 Heiloo.
Sybren van Dokkum, fractievoorzitter D66 Heiloo. (Foto: Denise Oelemans)

HEILOO - Afgelopen week vernam de fractie van D66 in de Uitkijkpost kennis van het artikel over het gebruik van vervuild ‘meng’granulaat in het bos en de groenstroken. Daarnaast heeft Pointer op 15 februari 2021 een uitzending gemaakt over plastic vervuild bouwpuin in natuurgebieden. De partij wil antwoorden van het college over de situatie in Heiloo.

De partij wil weten of het college bekend is met het vele plastic dat op het pad ligt en met het RIVM-rapport over microplastics in de natuur. D66 is van mening dat elke vorm van plasticvervuiling in de natuur vanuit het voorzorgsprincipe voorkomen moet worden en hoopt dat het college dit met haar eens is. Tevens wil de partij dat het college het gebruik van recyclingsgranulaat met vervuilende stoffen (zoals plastic) voor paden in groengebieden, natuur en landschappen stoppen. Het is volgens de partij noodzakelijk dat er strengere afspraken komen met aannemers om Heiloo gezond en veilig te houden. Daarbij wil de partij weten wat de financiële effecten zijn van het gebruik van schoon recyclingsgranulaat.