voorjaarsnota 2023 Hoek van Holland: Opknapbeurt centrum en boulevard en Bonnenpolder wordt agrarisch-recreatief

Nieuws
De Bonnenpolder moet agrarisch recreatief worden.
De Bonnenpolder moet agrarisch recreatief worden. (Foto: Gemeente Rotterdam)

Burgemeester en wethouders van Rotterdam steken meer geld in de kleine kernen. Voor Hoek van Holland betekent het dat de buitenruimte van het dorpscentrum wordt opgeknapt. Ook de strandboulevard gaat er beter uitzien. Het college wil de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder ontwikkelen tot een agrarisch-recreatief gebied.

Door Kor Kegel

Dat hebben wethouders Maarten Struijvenberg en Robert Simons zojuist kenbaar gemaakt in café-restaurant ’t Hofplein aan de Molenweg op Rozenburg. Ze hadden voor Rozenburg gekozen om de Voorjaarsnota 2023 kenbaar te maken met plannen voor heel Rotterdam.

De twee wethouders, beiden van Leefbaar Rotterdam, kwamen eerst met het slechte nieuws. De hoge inflatie heeft het afgelopen jaar veel Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers en instellingen geraakt, ook in Hoek van Holland. De gemeente Rotterdam had te maken met financiële tegenvallers. Met de Voorjaarsnota schetst het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen, waar het de komende jaren de mouwen voor opstroopt en waar scherpe keuzes worden gemaakt. Voor bijna alle actiepunten in de 39 wijkakkoorden pakt het college de uitvoering op; dat geldt ook voor het wijkakkoord van Hoek van Holland.

De wijkakkoorden zijn het uitgangspunt, zei vanochtend wethouder Simons. “Op het gebied van veiligheid versterken we onze inzet in de wijken, dichtbij de Rotterdammers. Met het programma Eén Stad hebben we de kleine kernen omarmd en zetten we ons in voor de hele stad, van noord tot zuid, van oost naar west. Voor de kleine kernen maken we extra geld vrij. Ook komend jaar zijn we weer veel in de wijken om face-to-face naar Rotterdammers te luisteren en met elkaar problemen aan te pakken en op te lossen om zo onze stad en onze wijken beter, mooier, fijner en veiliger te maken.”

Het college werkt in 2024 aan een stevig meerjarig investeringsprogramma voor de kleine kernen. Wethouder Simons: “In 2024 investeren we de eerste acht miljoen euro. In Rozenburg zetten we de eerste stappen voor een tweede ontsluiting van bedrijventerrein Pothof. Ook kopen we het bibliotheekgebouw, zodat het rijke verenigingsleven een beter onderdak in Rozenburg krijgt. In Hoek van Holland knappen we de buitenruimte in het dorpscentrum en langs de strandboulevard op en ontwikkelen we de Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder tot een agrarisch-recreatief gebied. In Pernis maken we het metroplein groener en maken we de waterkant voor wandelaars en recreanten aantrekkelijk. In Heijplaat vervangen we de riolering en realiseren we tegelijkertijd meer groen voor extra waterberging en tegen hittestress.”

Het college maakt in totaal acht miljoen euro vrij voor 33 extra jongerenhubs en het investeert fors in de zorgrestaurants en 14 nieuwe Thuisplusflats, zodat ouderen elkaar kunnen blijven ontmoeten en samen gezond en betaalbaar kunnen eten. Voor de plekken waar de meeste verkeersongelukken gebeuren trekt het college vijf miljoen euro extra uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wethouder Struijvenberg: “Hogere salarislasten, voortvloeiend uit de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, leggen een enorme extra claim op de gemeentelijke begroting. De stijgende rente doet dat ook. En er is een toenemende vraag naar financiële ondersteuning van Rotterdammers Daarom grijpen we nu stevig in door de kosten van de gemeentelijke organisatie fors te verlagen. We willen op deze kosten de komende vier jaren een extra besparing van 150 miljoen euro realiseren. De besparing moet zo min mogelijk ten koste gaan van de uitvoering en onze dienstverlening aan de Rotterdammers.”

Het college gaat scherp sturen op de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. In het huidige financiële klimaat moet met name de focus liggen op het realiseren van lopende en kansrijke gebiedsontwikkelingen. Bestaande hoogbouwplannen zorgen voor meer betaalbare woningen. Robert Simons: “Zo blijven we realistisch werk maken van de groei van onze stad. Ook temporiseren we de stadsprojecten en zetten we het stadsproject Schouwburgplein voorlopig stop.”