Driekwart van alle goederen die in Zuid-Holland aankomen, vertrekt weer

Zakelijk
Afbeelding
(Foto: CBS / Alrik Swagerman)

Zuid-Holland is een drukte van jewelste als het om goederen gaat, blijkt uit een nieuw rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar wat opvalt, is dat maar liefst driekwart van alle goederen die de provincie binnenkomen, er ook weer uitgaan.

In 2022 kwam er een enorme hoeveelheid van 425 miljard kilo aan goederen de provincie binnen, waarvan 65 procent uit het buitenland kwam. Maar liefst 418 miljard kilo vertrok echter ook weer, waardoor er maar weinig echt in Zuid-Holland blijft.

De reden voor al die goederenstromen is de haven van Rotterdam, de grootste van Europa. Daardoor heeft Zuid-Holland een groot aandeel internationale goederen in vergelijking met andere provincies.

75 miljard kilo

Ook binnen Zuid-Holland zelf wordt flink wat vervoerd, zo’n 75 miljard kilo aan goederen. Bijna de helft daarvan wordt geproduceerd en gebruikt binnen de provincie zelf, de rest gaat door naar andere plekken.

Een bijzonder punt is dat er in Zuid-Holland veel fossiele brandstoffen worden gebruikt en verhandeld in vergelijking met andere provincies. Dat betekent dat er relatief veel olie, gas en steenkool door de provincie gaan.

Handel afgenomen

Hoewel Zuid-Holland nog steeds een belangrijk centrum is voor goederenvervoer, laat het rapport zien dat het gebruik en de handel van goederen in de provincie tussen 2015 en 2022 zijn afgenomen. Dit komt vooral door een daling in het gebruik van fossiele brandstoffen, samen met een iets kleinere daling in de voedsel- en landbouwsector.