Onderzoeksinstallatie op pilot-locatie Braambergen van Afvalzorg in Almere.
Onderzoeksinstallatie op pilot-locatie Braambergen van Afvalzorg in Almere. (Foto: aangeleverd)

Onderzoek Duurzaam Stortbeheer verloopt voortvarend bij stortplaats Middenmeer

Algemeen

Rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers werken sinds 2017 samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. 

Op drie pilotlocaties in Nederland vindt het onderzoek plaats naar het op duurzame wijze beheren van stortplaatsen: Braambergen (Almere) en Wieringermeer (Middenmeer) van Afvalzorg en Kragge II (Bergen op Zoom) van Attero. Halverwege de tien jaar durende pilot heeft een onafhankelijk bureau een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu. De gewenste processen, zoals de uitspoeling van verontreinigingen en natuurlijke afbraak/stabilisatie van organisch materiaal zijn in gang zijn gezet. Hiermee staan de seinen op groen voor de tweede helft van de pilot. 

Wat is Duurzaam Stortbeheer? 

Jaarlijks ontstaat in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Het meeste van dit afval wordt gerecycled of nuttig toegepast. Uiteindelijk blijft minder dan 2 miljoen ton afval over dat op een stortplaats terechtkomt. Op dit moment wordt afval op stortplaatsen beheerd door het volledig ‘in te pakken’. Zo wordt voorkomen dat grondwater en uiteindelijk ook ons drinkwater wordt vervuild. Hierbij zijn voorzieningen nodig die de bodem moeten beschermen tegen deze vervuiling. Deze moeten eeuwigdurend worden beheerd, gecontroleerd en vervangen. Met het project introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging al in de stortplaats af te breken en onschadelijk te maken, zodat eeuwigdurende nazorg vervalt of zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij duurzaam stortbeheer wordt water en/of lucht toegevoegd wat biologische afbraakprocessen in de stortplaats stimuleert. Met duurzaam stortbeheer kan een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd en geven we het probleem niet door aan volgende generaties. 

Onderzoek 

Het onderzoek biedt kansen op innovatief leren en geeft meer inzicht in de materie en de eventuele risico’s. De tussenevaluatie geeft vertrouwen voor de toekomst en reden om door te gaan met de pilots. Rijk, provincies en stortplaatsexploitanten zetten zich samen met een team van wetenschappers in om het experiment over ongeveer vijf jaar af te ronden. Als het experiment slaagt, kan duurzaam stortbeheer een definitieve regeling worden in het Stortbesluit bodembescherming. Vervolgens kan duurzaam stortbeheer ook worden toegepast op negen andere potentiële stortplaatsen. Om het project iDS veilig en verantwoord uit te voeren, vindt uitgebreide monitoring plaats door de stortplaatsexploitanten en het bevoegd gezag. 

Wie meer wil weten over Duurzaam Stortbeheer? Kijk dan op de www.duurzaamstortbeheer.nl 

Afbeelding
Vraag vóór 1 september huur- of zorgtoeslag aan Algemeen 28 jun, 10:26
Afbeelding
Snoepzoeken, koekklappen en lolly’s maken in het Bakkerijmuseum Algemeen 28 jun, 09:32
Afbeelding
Kofferbakmarkt op 10 juli in het Nesbos in Onderdijk Algemeen 27 jun, 14:04
Afbeelding
Geslaagd Midsummeravond toernooi met de Westrandboulers Algemeen 26 jun, 12:27
Afbeelding
Kandidaat-wethouders bekend voor gemeente Medemblik Algemeen 26 jun, 12:21
Afbeelding
Roeivereniging De Kogge vierde derde lustrum Algemeen 26 jun, 12:12
Afbeelding
Korte brand bij PicNic in Zwaagdijk-Oost 112-nieuws 24 jun, 23:36
Afbeelding
1,5 miljoen voor verduurzamen culturele instellingen Duurzaam 23 jun, 12:46
Afbeelding
‘Het contrast maakt het mooi en spannend’ Algemeen 23 jun, 12:02
Afbeelding
Tiny house-project in gemeente Medemblik Algemeen 23 jun, 10:58
Afbeelding
Wielerronde Nibbixwoud weer op de kaart Algemeen 23 jun, 08:00
Afbeelding
Sorghvliet in Andijk open voor Oekraïense vluchtelingen Algemeen 22 jun, 21:27
Afbeelding
Kinderuitjes in de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer Algemeen 22 jun, 13:12