Gemeenteraad: “Boer is deel van de oplossing”

Algemeen
Afbeelding
(Foto: pixabay)

De gemeenteraad van Midden-Delfland draagt het nieuw geïnstalleerde college van Midden-Delfland in een unaniem gesteunde motie op andere overheidsinstanties (nog) actiever duidelijk te maken dat samenwerking tussen boeren en overheid een verandering naar een meer op kringloop-georiënteerde (extensieve) landbouw prima mogelijk maakt.

Volgens de motie houden boeren ‘als grondleggers van onze cultuurhistorie’ al eeuwen Midden-Delfland open en groen, zijn het Bijzonder Provinciaal Landschap en de biodiversiteit moeilijk in stand te houden zonder melkveehouderij en moeten meer sectoren een bijdrage leveren aan het natuurbehoud en het oplossen van het stikstofprobleem. Boeren kunnen daarbij een deel van de oplossing bieden. De boeren in Midden-Delfland werken, gezien hun duurzame bedrijfsvoering, al aan de oplossing van het stikstofdossier. Bovendien mag de kracht van innovatie zeker niet worden vergeten, aldus de motie.

Daarom draagt de voltallige gemeenteraad het college op voorbeelden (‘best practices’) van de programma’s voor boeren in Midden-Delfland (nog) actiever te delen met de provincie, kabinet en betrokken ministeries. 

In eerste instantie wilden Mijn Partij en OGP de door VVD, CDA en D66 ingediende motie niet steunen. Volgens Niek Knaap van OGP ‘gebeurt er al veel goeds’ en zou de motie de indruk kunnen wekken dat dit niet zo is. Volgens Ed Roeling (Mijn Partij) mocht het allemaal wel iets steviger. Rob Zwaard (CDA) wees erop dat het goed signaal naar de boeren van Midden-Delfland zou zijn als de motie raadsbreed zou worden aangenomen en was met VVD en D66 bereid tot aanpassingen. Een schorsing voor overleg leverde enkele wijzigingen op, zo werd ‘vraagt het het college’ aangescherpt tot ‘draagt het college op’. Daarop stemde de voltallige raad in met de motie.

Volgens de nieuwe burgemeester, die zijn eerste vergadering als voorzitter leidde, maakt de raadsbrede steun voor de motie duidelijk dat ‘je ver kunt komen als je de inhoud leidend laat zijn’.