Zangavond gewijd aan Huub Oosterhuis

Cultuur
Huub Oosterhuis.
Huub Oosterhuis. (Foto: Aangeleverd)

REGIO - In de Protestantse Kerk van Wormerveer wordt op dinsdagavond 9 april een zangavond gehouden geheel gewijd aan Huub Oosterhuis, die op 9 april 2023, eerste paasdag, overleed. 

Tijdens dit samenzijn wordt Huubs gedachtegoed uitgedragen, liturgische liederen van zijn hand worden uitgevoerd, verbindende teksten gesproken en gedichten van hem gedeclameerd. Kortom: deze bijeenkomst zal geheel in het teken staan van Huubs leven en werken. Wie de intensiteit van zijn woorden wil beleven is van harte welkom, want in deze zangavond zal Huub Oosterhuis een stem krijgen. Gezongen worden bekende en onbekende liederen. 

Huub Oosterhuis werd geboren in 1933 in Amsterdam. In de rivierenbuurt werd hij geconfronteerd met deportaties van de Joden, beelden die hem altijd zijn bijgebleven. In 1952 trad hij in bij de Jezuïeten. Na het volgen van diverse studies werd hij in 1964 tot priester gewijd, maar in de loop der tijd ontwikkelden zijn inzichten, waardoor hij zich verwijderde van de traditionele opvattingen van de rooms katholieke kerk. 

Vijf jaar later werd hij wegens diverse conflicten uit de Jezuïetenorde gezet. Om dezelfde reden schorste het bisdom Haarlem hem als priester een jaar later. Hij zou verklaard hebben niet meer te geloven in de Godheid van Jezus. Hij trok de lichamelijke verrijzenis van Christus in twijfel en had grote moeite met de verzoeningsleer, met de erfzonde en ook met het celibaat. 

Met een overgrote meerderheid van de Studentenekklesia besloot hij buiten de verantwoordelijkheid van de bisschop van Haarlem verder te gaan. Hij trouwde in 1970 en kreeg twee muzikale kinderen. Tjeerd werd componist en Trijntje zangeres. Het burgerlijk huwelijk van Huub strandde echter en later hertrouwde hij. 

Oosterhuis werd vooral bekend als schrijver-tekstdichter van liturgische liederen en gezangen in de tijd van 1960 tot 2023 in het kader van de liturgische vieringen van de Amsterdamse Studentenekklesia. Hij noemde zijn werk een ‘roeping’. Oosterhuis was medeoprichter (1990) en directeur (tot 1998) van het religieus centrum De Rode Hoed in Amsterdam. Hij liet een schat aan liturgische liederen en poëzie na. 

Protestantse Kerk, Noordeinde 20, Wormerveer. Dinsdag 9 april, aanvang 20.00 uur. Inleiding en voordracht door ds. Sjaak Visser (Oostzaan/Jisp) en Bart Vijfvinkel (Wormer). Met muzikale medewerking van de Cantorij van de Protestantse gemeente Wormerveer onder leiding van Corry van Gorp. Yvonne Guldenaar (alt). Henriëtte Bout (fluitiste) en Ike Wolters (organiste). Meer informatie: 06-1968 5110. 

Barbara van Wijk