Gemeente Oostzaan positief over komst mini-wijkje met zeven tiny houses

Nieuws
Hier moeten de tiny houses komen.
Hier moeten de tiny houses komen. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Al op 8 maart 2022 gaf het college de raad te kennen creatieve woonvormen te willen toevoegen aan het bestaande woningbestand in Oostzaan. En nu, vorige week woensdagavond, was er een informatieve bijeenkomst over plannen die een groep geïnteresseerden heeft ontwikkeld voor een mini-wijkje met zeven tiny houses. Tiny houses zijn kleine, compacte huisjes. Het project staat gepland voor het stuk grond ten noorden van de skatebaan, aan De Dors, onder de afslag naar de A8. De gemeente staat hier positief tegenover. Hoewel de vergunningen en ontheffingen nog niet zijn aangevraagd is de aanmeldingsprocedure begonnen.

door Barbara van Wijk 

Dat er veel belangstelling voor dit project zou zijn lag wel in de lijn der verwachtingen. De raadzaal liep vol. Een korte informatieronde door twee dames, Romee Ruiter en Ingrid Clausing van het collectief van initiatiefnemers, leidde een vragenronde in. Vragen waren er genoeg. Niet iedereen was even enthousiast: zo kondigde de woordvoerder van een al ouder bewonersplatform van buurtgenoten aan zich opnieuw te gaan verenigen en zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de bouw van dit wijkje tot aan de hoogste instantie. Niet vanwege de huisjes op zich, die vindt hij prima, maar vanwege een toezegging van de toenmalige wethouder Jaap van Splunter, in 1998. Hij heeft zwart op wit verklaard dat dit lapje grond, naast de snelweg, nabij de hoogspanningsdraden en naast de oprit, voor altijd onbebouwd zou blijven.

Gemeente niet aan zet

Van de zijde van de gemeente wordt benadrukt dat dit een initiatief is van een groepje belanghebbenden, zelf is de gemeente niet aan zet bij de ontwikkeling ervan. De grond is en blijft van de gemeente en daarvoor moet door de community huur betaald gaan worden. De huisjes zijn koophuisjes, de prijzen zijn afhankelijk van het type, vanaf ongeveer de vijfentwintigduizend euro tot circa zestigduizend euro, maar er zijn ook al huisjes te koop voor het dubbele. Ze moeten voldoen aan een aantal eisen: duurzaamheid, verplaatsbaar, ze moeten dus op wielen staan of op een trailer, het mogen geen recreatiewoningen zijn, enzovoort. 

Community

De woonvorm is een community. Dit houdt in, dat er gemeenschappelijke spullen zullen zijn. Niet iedereen hoeft een stofzuiger te kopen, of een wasmachine, of een auto, de bewoners zullen samen delen, niet alleen de kosten, maar ook de spullen en de werkzaamheden. Zo komt er een gemeenschappelijke tuin en een moestuin die door de bewoners gezamenlijk worden onderhouden.

Het worden totaal zeven woningen, waarvan er twee al zijn vergeven. Verdeeld worden er dus nog vijf. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden: Oostzaners, buitenpoorters, ouderen, starters, gezinnetjes of jongeren. De community vormt een soort ballotagecommissie en er wordt uitsluitend gekeken of de aanvrager ‘past’ binnen de gemeenschap. Niet naar urgentie. 

Ontheffing voor tien jaar

Verder geeft de gemeente ontheffing voor tien jaar. Dat is nog wel een puntje, want na tien jaar zullen de huisjes weg moeten. Het is aan de eigenaar wat ermee gaat gebeuren: verplaatsen, verkopen, of wat dan ook, het moet in elk geval weg. Wie bijvoorbeeld na een bepaalde tijd wil of moet vertrekken, kan het huisje te koop aanbieden, maar ook de nieuwe bewoner mag niet langer dan de oorspronkelijke tien jaar volmaken. Die mag dus het huisje alleen maar de nog resterende tijd bewonen.

Woningnood hoog

Als de woordvoerder van het vroegere bewonersplatform zijn bezwaren maakt, ontstaat er enige wrijving. De woningnood is hoog, en het duurt al zo lang en de bezwaren vergen ook weer zoveel tijd. Dit wijkje laat toch nog wel even op zich wachten, al zijn de procedures qua milieueisen, luchtkwaliteit, geluidsniveau, stikstof, enzovoort doorlopen. De volgende stap is het aanvragen van de nodige vergunningen. Dat gebeurt de komende weken. Dan volgen nog de al aangekondigde bezwaarprocedures en ook de hoogspanningsmasten zijn nog punt van aandacht. Het kan dus nog wel even duren. Dan volgt pas het bouwrijp maken en de aanleg van elektra, riolering en waterleiding.

Voor meer informatie: TinyhouseOostzaan@outlook.com. Wie zich wil aanmelden kan een contactformulier aanvragen.