Geluidshinder A8 in beeld

Nieuws
Het verkeer op de A8 zorgt in Oostzaan voor veel geluidshinder.
Het verkeer op de A8 zorgt in Oostzaan voor veel geluidshinder. (Foto: (Archieffoto Rodi Media/MvS))

OOSTZAAN - Op 4 april besteedde de televisiezender NTR op NPO 2 in haar programma Focus aandacht aan de geluidshinder die de A8 veroorzaakt in een aantal wijken in Oostzaan. Door de bomenkap van Rijkswaterstaat in het begin van dit jaar, zijn er veel meer klachten ontstaan over het kabaal dat het verkeer op de drukke autoweg maakt en daarom is er een aktiegroep gevormd die wil onderzoeken of er niet iets kan worden gedaan tegen deze geluidsoverlast. 

RTV NH heeft dit onderwerp opgepakt, zo ook een paar weken later de NTR. Het bureau ER milieu & Planologie BV werd ingeschakeld door de tv-ploeg. Dit is een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Ing. Erik Roelofsen, directeur, kwam persoonlijk mee om onderzoek te doen naar het fenomeen ‘geluidshinder’ dat aantoonbaar belastend kan zijn voor de volksgezondheid. Volgens de RIVM krijgen zevenhonderdvijftig mensen per jaar een hartziekte door frequente geluidsdruk en een half miljoen mensen hebben last van slaapverstoring, met daaraan gerelateerde klachten. 

De deskundigen hebben een geluidsmeting gedaan, waarbij wordt gewezen op het feit dat dit een momentopname was. Wil een meting rechtsgeldig zijn bij een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld, dan moet de geluidssterkte langere tijd op verschillende plekken opgenomen worden. Deze meting scoorde op korte afstand van de weg 82 decibel en op de gevel van de huizen in de Vissenbuurt 60 decibel. Bij nieuwbouwwoningen mag de score niet hoger zijn dan 50 decibel, maar dat geldt niet voor bestaande bouw. De Vissen- en Vogelbuurt, pal achter de geluidsschermen, zijn circa zesentwintig jaar oud, dus die vallen buiten de wettelijke normering. 

Hebben de Oostzaners die serieus last hebben van het aanhoudende geluidsgeweld dan pech? Het lijkt er wel op, maar zij zijn vast van plan om alsnog te onderzoeken of er niet toch iets te regelen is met aanvullende maatregelen, zoals hogere aanplant, geluidswerende verf op de geluidsschermen, ander asfalt, of wat nog meer? De tijd zal het leren. Wie zich wil aansluiten kan mailen naar: geluidshinder.fijnstof.A8@gmail.com.

Barbara van Wijk 

Lees ook: