Siefko Julius volgt Aart Ruijter op als fractievoorzitter van D66

Nieuws
De nieuwe fractievoorzitter.
De nieuwe fractievoorzitter. (Foto: Jolanda Hoogendoorn)

OOSTZAAN - D66 is blij Siefko Julius te kunnen voorstellen als opvolger van Aart Ruijter als fractievoorzitter van haar partij in de gemeenteraad van Oostzaan. Op 2 april vond de officiële benoeming plaats en de eerstvolgende raadsvergadering staat morgen gepland. 

Een ‘groentje’ is Siefko allerminst. Al vanaf 2009 is hij betrokken bij de gemeentepolitiek en behartigde hij de belangen van ‘zijn’ kiezers met veel inzet van kennis en energie. Hij maakte daarbij steevast gebruik van zijn ervaring als raadslid, fractievoorzitter, wethouder, directeur van ziekenhuizen en ondernemer. Siefko droeg D66 en D66 droeg Siefko totdat het noodlot toesloeg en Siefko wegens de gevolgen van een ernstige ziekte zijn werkzaamheden voor de Oostzaanse politiek moest neerleggen. 

Een lange heftige tijd volgde, maar hij is een doorzetter en na een reeks van succesvolle behandelingen in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis én een lang revalidatietraject, kan hij zich gelukkig weer als raadslid en als fractievoorzitter inzetten voor Oostzaan, het dorp waar hij al vijfenveertig jaar met veel plezier woont. Hij zegt: “Voor mij staat altijd voorop dat de inwoners en de ondernemers moeten kunnen rekenen op een goede dienstverlening. Ook heel belangrijk vind ik de betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij de politiek.”

Direct dringt zich dan de heikele kwestie van de bestuurlijke toekomst van Oostzaan aan hem op. Is een groenlandelijke fusie met Wormerland en Landsmeer wel mogelijk? “De beide gemeenten denken heel verschillend over een fusie, dat maakt het best lastig.” 

Siefko wil vooralsnog alle opties nog even open houden, want het verslag van het college over de verkennende gesprekken over een eventuele fusie met Wormerland/Landsmeer, Zaanstad of Amsterdam is van groot belang. Wat komt daar uit? Dat zijn de door de gemeenteraad gekozen opties. Dat verslag wil hij graag nauwgezet bestuderen, daar hangt wat hem betreft, veel van af. 

Siefko is al jaren voorstander van burgerparticipatie, dus het meedenken, meepraten en meedoen van de bevolking, die immers door de raad wordt vertegenwoordigd. Bij de vervolgstappen, na het verkennende werk van het college, hoort wat hem betreft opnieuw een vorm van burgerparticipatie. Oostzaners zijn van huis uit altijd zeer betrokken geweest bij alles wat ‘hun’ dorp aangaat. Ze willen graag meedenken en hun mening geven. “Dat moeten we zeker serieus oppakken,” zegt hij. “Hun mening is van groot belang.” 

Siefko wijst erop dat er natuurlijk veel emoties spelen als de gemeenteraad een belangrijk besluit gaat nemen over de bestuurlijke toekomst, maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat we feitelijk geen keuze hebben, want als we niet kiezen, met alle onvrede die dat oproept, wordt er voor ons gekozen! Willen we dat?” 

Barbara van Wijk