Contract voor digitaal archief uit tien gemeenten

  Nieuws

ALKMAAR - het Regionaal Archief Alkmaar, softwarebedrijf Picturae uit Heiloo en burgemeester Bruinooge (voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Archief) hebben maandag 16 april een contract ondertekend waarin is vastgelegd dat Picturae en het Regionaal Archief samen gaan werken aan een e-depot. Dat is een voorziening voor het langdurig bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale archieven. Die digitale informatie moet ook in de toekomst te bekijken zijn, wanneer de huidige bestandsformaten en informatiedragers al lang zijn verouderd.
Het Regionaal Archief beheert al de papieren archieven uit de regio, waaronder documenten uit de veertiende eeuw zoals het stadsrecht van Alkmaar uit 1325. Die archiefstukken worden dus al bijna 700 jaar bewaard en kunnen nu nog gebruikt worden. Archieven die nu gevormd worden, zijn grotendeels digitaal. Ook die moeten over 700 jaar nog te gebruiken zijn.

Meer berichten