Samenwerking Artiance en bibliotheek

  Nieuws

ALKMAAR - Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard tekenden dinsdag 6 november een intentieovereenkomst. Beide culturele instellingen willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nauwere samenwerking of een fusie.
De werkgebieden van Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard vertonen steeds meer raakvlakken en de samenwerking is de afgelopen jaren dan ook op diverse fronten versterkt. Zo werken de Bibliotheek en Artiance nauw samen met onder meer het project Dag & Dauw en het Film & Media Festival. Er liggen volgens de instellingen daarnaast ook nog diverse kansen in het onderwijs en het sociale domein. Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen te laten ontwikkelen. Het is de bedoeling om het onderzoek op 1 mei 2019 af te ronden.

Meer berichten