Het is vijf voor twaalf!

[rectificatie!]

Een bos redden is niet eenvoudig.

Daarom moet ik wat rechtzetten en daar gebruik ik de door mij ingekorte tekst voor van de Stichting Schoorlse bos moet blijven: Er loopt al langere tijd een petitie waar men aan kan meedoen via de website www.schoorlsebosmoetblijven.nl.

Maar dat blijkt niet te helpen. Sinds kort heeft men een burgerinitiatief gestart via de Duinstichting.

Dáármee kan men de boskap op de agenda van Provinciale Staten zetten. Men heeft 5.000 steunverklaringen nodig van inwoners van de provincie Noord Holland die 18 jaar of ouder zijn.

Er zijn er nu ongeveer 3.500 binnen. Het is dus echt vijf voor twaalf, want ze gaan anders gewoon door met de kap!

Alles staat duidelijker vermeld op een andere, tweede website: www.duinstichting.nl

Omdat veel mensen het onprettig vinden hun handtekening digitaal op te sturen, werkt men ook met papieren lijsten.

Die liggen op de eerder opgegeven adressen: in de Bibliotheek van Bergen, bij De Groenweg biologische slager in Schoorl, bij kapper Sieb Laan in Groet.

Die lijsten zijn óók te downloaden via www.duinstichting.nl zodat u zelf initiatieven kunt nemen om handtekeningen te verzamelen (tijdens verjaardagen, op het schoolplein of in het fitnesscentrum). Dat is hard nodig!

Help mee, hartelijk dank!

Marsha Bakker
Meer berichten