Elvisviering in Oosterland

OOSTERLAND - In de Oosterlander Michaëlskerk vindt zondag 2 juni een oecumenische dienst plaats met als thema Elvis en God. Aanvang 19.00 uur.

Geen alledaags thema en ook een viering 'anders dan anders; vanwege het tijdstip en dankzij de medewerking van gastspreker Fred Omvlee. Hij is vlootpredikant/ hoofd geestelijke verzorging bij de marine, Elvisfan en wijd en zijd bekend als 'Elvisdominee'. Omvlee vertelt de aanwezigen vol passie over het levensverhaal van Elvis, wat deze zanger tot inspiratie voor velen maakte en maakt en gaat met name in op de vraag wat Elvis en God met elkaar te maken hebben.

Omvlee: "Eigenlijk wilde Elvis gospelzanger worden, maar zijn bijzondere stem paste niet in de gospelbands waar hij solliciteerde. Hij was een gelovige jongen, maar was ook op zoek naar de zin van het leven en hij worstelde met zijn verslaving aan pillen. Als je zijn gospels hoort, weet je dat hij vanuit de diepte zingt, op zoek naar de vrede die alleen bij God te vinden is". Het zeker ook persoonlijke verhaal van Fred Omvlee wordt omlijst met teksten van de werkgroep die steeds als uitgangspunt een liedje van Elvis hebben. Kindercantorij en het Museumkoor zingen onder leiding van Marco Mosk voor en met de kerkgangers op aanstekelijke wijze deze Elvisliedjes, maar ook een kenmerkend openingslied van Jeroen Zijlstra en een nieuw slotlied van Karen Hagg.

Meer berichten