Alle betrokkenen poseren bij de Klikjesmolen in Oostwoud.
Alle betrokkenen poseren bij de Klikjesmolen in Oostwoud. ((Foto: René van den Broeke))

Opening weidemolen van Klikjespolder

OOSTWOUD - Het was op een regenachtige woensdag, 11 september, dat betrokkenen van de negentiende eeuwse Klikjesmolen bij elkaar kwamen. "Een vrij natte bedoening bij de opening van het molentje van de Klikjespolder, maar dat mocht de pret niet drukken", benadrukt Bart Slooten, voorzitter en secretaris van stichting De Westfriese Molens.

Na een uitvoerige en langdurige restauratie (langdurig vanwege de zoektocht naar geld) werd op die dag de molen feestelijk geopend door Lodewijk Zwierstra, vertegenwoordiger van De Hollandsche Molen. Hij leverde via het Molenfonds een belangrijke geldelijke bijdrage (23.100 euro), naast vele andere sponsoren, onder meer gemeente Medemblik, dr. Hendrik Mullerfonds, museumstoomtram Hoorn-Medemblik ,het Prins Bernhardfonds en de stichting zelf. Nadat in samenwerking met molenaar Coen Rood de vang (de rem) was opgehaald, wilde het molentje maar matig draaien, want de wind kwam vanachter de boerderij vandaan. Toch kon iedereen zich ervan vergewissen dat de molen bedrijfsvaardig is gerestaureerd en zijn taak weer aankan.

De molen heeft vroeger (vanaf vóór 1880) dienst gedaan als windmolen om het waterpeil bij Midwoud-Oostwoud op peil te houden. In het kader van de ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen (70-90-er jaren vorige eeuw) is de molen geplaatst aan de Broerdijk om de klikjespolder te bemalen.

Het molentje staat aan de Broerdijk vlak naast de stoomtrambaan en vormt een van de landschappelijk aantrekkelijke elementen op de tramroute Medemblik-Hoorn. Na de opening was het nog enige minuten wachten op de stoomtram vanuit Medemblik, want er was afgesproken een gelegenheidsfoto te maken met de stoomtram op de achtergrond.

Na het maken van de foto kon het gezelschap van negentien personen genieten van een hapje en een drankje in de veranda van de familie Druif, op wiens erf het molentje staat en wiens poldertje door de molen mede kan worden bemalen. Met deze restauratie werd dit jaar een tweede grote restauratie afgesloten. Eén restauratie wordt eind dit jaar voltooid en dan is er nog één te gaan, waarna Stichting De Westfriese Molens met hulp van velen de veertien molens goed op orde hoopt te hebben.

Meer weten over de stichting, stuur een e-mail naar barts68@kpnmail.nl.

Meer berichten