Pesten is 'not done'. Sommige kinderen houden daar levenslang last van houden.
Pesten is 'not done'. Sommige kinderen houden daar levenslang last van houden. ((Foto: Adobe Stock))

Pesten op school nog steeds actueel

MEDEMBLIK - GGD Hollands Noorden verzorgt in opdracht van de gemeente Medemblik op 22 en 23 augustus 2019 de tweedaagse training 'Plezier op school' voor aanstaande brugklassers. De training helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten en beter voor zichzelf op te komen.

Naar school gaan kan een drama zijn voor een kind als die gepest wordt. In de praktijk blijkt dat kinderen zelden op eigen kracht van de pesterijen afkomen. Zelfs de overgang naar een nieuwe school brengt daar vaak weinig verandering in. Kinderen nemen hun angst voor pesterijen meestal mee naar de nieuwe school. Die angst trekt dan vaak weer nieuwe pestkoppen aan.

De training is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:erg opzien tegen de overstap naar de nieuwe school;gepest worden; moeilijk vriendjes/vriendinnetjes kunnen krijgen; geen nee durven zeggen; regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen; vaak alleen staan.

De cursus wordt donderdag 22 en vrijdag 23 augustus gehouden van 09.00 tot 16.00 uur in SG De Dijk (kantine), Admiraliteitsweg 6 in Medemblik. En de training en ouderavond vindt maandag 19 augustus van 19.30 tot 20.30 uur plaats in CJG Sint Maartenshof, Sint Maartenshof 36 in Medemblik. Kosten: 65 euro per kind.

Aanmelden kan via www.ggdhn.nl/Cursussen. Het maximaal aantal deelnemers per groep is twaalf kinderen. Voor meer informatie en vragen kan men ook op deze website terecht of neem contact op met het GGD. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur via tel. 088-0100557 of stuur een e-mail via cursusbureau@ggdhollandsnoorden.nl.

Meer berichten