Dolf Clarenburg nieuwe voorzitter Stichting Kasteel Radboud

  Nieuws
Dolf Clarenburg. (Foto archief Rodi Media)
Dolf Clarenburg. (Foto archief Rodi Media) (rodi.nl)

MEDEMBLIK –Stichting Kasteel Radboud (SKR) heeft een nieuwe voorzitter: Dolf Clarenburg. Tijdens de jaarlijkse kerstborrel is hij officieel gepresenteerd als nieuwe voorman. De Medemblikker is sinds 2015 lid van het bestuur en sindsdien vice-voorzitter. Hij volgt Peter Botman op, die drie jaar de voorzittershamer sloeg. Peter was sinds 2012 betrokken bij de stichting en geeft ook per direct zijn zetel als bestuurslid op.
Dolf wil een verbindende rol spelen in de samenwerking tussen SKR, Ned1671 en Stichting Monumenten Bezit (SMB), de eigenaar van het kasteel. “Kasteel Radboud kan mede dankzij de inzet van de gemeente Medemblik, met een financieel duurzame toekomst, behouden blijven als publiek toegankelijke, toeristische attractie voor Medemblik en West-Friesland. Het is met name aan ons als stichting en Emma Buis als beheerder om die rol waar te maken. Daar zijn we dit jaar mee begonnen en gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Samenwerking is daarin cruciaal. Het kasteel staat open voor iedereen, met een nieuwe expositie. Het is een plek met een lage drempel, waar je de middeleeuwen beleeft. Waar een kind zich thuis voelt, maar ook een volwassene”, aldus Dolf.
Clarenburg is geen onbekende in Medemblik. Naast inwoner van de Radboudveste is hij onder andere ook commissaris bij Stadshavens BV en bij Stadsbrouwerij Radboud BV. Dolf wil de rol als voorzitter enige jaren op zich nemen, om zo voor continuïteit en duidelijkheid te zorgen.
Peter Botman treedt met een gerust gevoel terug, dat was wel anders bij zijn aantreden als bestuurslid in 2012. Teruglopende bezoekersaantallen, een verouderde inrichting, het stopzetten van de rijkssubsidie en het door de overheid afstoten van het gebouw. Het leidde in 2013 mede door zijn initiatief tot een als 1 april grap vermomde noodkreet: Het kasteel zou verkocht zijn aan een Rijke Rus!
De noodkreet hielp: op initiatief van SKR en met steun van de gemeente Medemblik werd een Denktank in het leven geroepen die de voorwaarden voor het behoud van het kasteel benoemde in een KasteelVisie. Deze visie is in 2014 omgezet naar een KasteelPlan. Na de verkoop door het Rijk van het kasteel begin 2017 aan de SMB kon het plan eindelijk concreet worden gemaakt. "De hulp van de gemeente Medemblik was daarbij doorslaggevend. Een investering- en een exploitatiesubsidie zorgde ervoor dat de SMB ook wilde investeren en dat Ned1671, met Emma Buis als beheerder, aan de slag wilde gaan. De publiek toegankelijke toekomst van Kasteel Radboud is daarmee verzekerd", aldus Peter.

Meer berichten