Bericht van de gemeente

  Nieuws

OOSTZAAN - De gemeente Oostzaan reageert graag even kort op de reacties op de sociale media over de start van de verkoop van woningen door Kalliste (Wonen aan het Twiske fase 3) op 12 juli. De gemeenteraad heeft Kalliste op 1 mei 2017 heldere kaders meegegeven waaraan dit bouwproject moet voldoen. In deze kaders staat onder andere het streven naar 4 sociale huurwoningen (maximaal 710,68 euro per maand) en 4 sociale koopwoningen (onder 250.000,- euro) of 4 vrije sector huurwoningen.

De tot nu toe door Kalliste aangeleverde stukken zijn nog niet voldoende om in te stemmen met het bouwproject. Hierover is de gemeente nog met Kalliste in gesprek. Daarnaast is de planologische procedure nog niet gestart en voldoet het bouwplan niet aan de provinciale regelgeving. Dat betekent dat de provincie Noord-Holland nog niet met het plan heeft ingestemd en dat op dit moment nog niet duidelijk is of er daadwerkelijk op deze locatie gebouwd kan worden. Om in deze fase toch al met de start van de verkoop te beginnen geeft in de ogen van de gemeente risico’s, zeker ook voor potentiële kopers. Voorafgaand aan de start van de verkoop heeft de gemeente Oostzaan Kalliste hier schriftelijk op gewezen en heeft ze Kalliste verantwoordelijk gesteld voor tijdige en juiste informatie op dit punt aan potentiële kopers.

Meer berichten