‘Oude’ grens Den Haag en Rijswijk weer terug

Algemeen
De voormalige grens op de Cromvlietkade, Geestbrugkade en een gedeelte van de Nassaukade wordt weer in ere hersteld, als het aan de gemeenten Den Haag en Rijswijk ligt.
De voormalige grens op de Cromvlietkade, Geestbrugkade en een gedeelte van de Nassaukade wordt weer in ere hersteld, als het aan de gemeenten Den Haag en Rijswijk ligt. (Foto: Gemeente Den Haag)

De gemeenten Den Haag en Rijswijk trekken samen op om de voormalige grens op de Cromvlietkade, Geestbrugkade en een gedeelte van de Nassaukade weer terug te brengen. De beide colleges van Burgemeester en Wethouders willen de bijzondere situatie herstellen waarbij de woningen in de gemeente Rijswijk staan en de stoepen, straten en groenvoorziening op Haags grondgebied liggen. Voor bewoners en bezoekers van het gebied worden zo onduidelijkheden opgeheven. Het streven is om de grens per 1 januari 2023 in te laten gaan.

Corridor

In 2001 is deze situatie ontstaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling waarbij er voor Den Haag een ‘corridor’ werd ingesteld over Rijswijks grondgebied naar de Vlietzone. Op deze wijze zou Den Haag het Trekvliettracé, een wegverbinding van Den Haag naar het rijkswegennet, kunnen aanleggen op Haags grondgebied. Met de aanleg van de Rotterdamsebaan is de noodzaak van de corridor inmiddels verdwenen en kan de oude situatie weer teruggebracht worden.