College wil statushouders tot 2033 in Rijswijk huisvesten in speciaal wooncentrum

Politiek
Door het huidige azc-terrein aan de Lange Kleiweg niet meer te gebruiken voor asielzoekers, maar als 'centrum voor flexibel wonen', wil het college onder andere meer statushouders kunnen huisvesten.
Door het huidige azc-terrein aan de Lange Kleiweg niet meer te gebruiken voor asielzoekers, maar als 'centrum voor flexibel wonen', wil het college onder andere meer statushouders kunnen huisvesten. (Foto: Archief/RH)

De beelden van asielzoekers in Ter Apel, met mensen die op straat slapen, geven aan hoe groot de opvangcrisis momenteel is in Nederland. Rijswijk wil daaraan bijdragen: niet door asielzoekers op te vangen, wat de gemeente sinds 2016 deed, maar door woningen voor statushouders (voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven) te creëren in een Centrum voor flexibel wonen. De woningen zullen niet alleen voor statushouders zijn, maar ook voor andere mensen die anders op straat zouden belanden. Dit wil de gemeente de komende tien jaar doen. Het raadsvoorstel moet nog worden goedgekeurd.

16.000 statushouders (voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven) kunnen momenteel geen woning vinden en verblijven daarom ten onrechte in de asielopvang. Vanuit het Rijk worden gemeenten verplicht om een bepaald aantal statushouders per jaar aan een woning te helpen. Veel gemeenten slagen daar niet in. Rijswijk heeft ook een achterstand. Voor 2023 zullen er nog meer statushouders gehuisvest moeten worden. 

Raad moet beslissen

Door het huidige azc-terrein aan de Lange Kleiweg niet meer te gebruiken voor asielzoekers, maar als ‘centrum voor flexibel wonen’, wil het college onder andere meer statushouders kunnen huisvesten. De afgelopen maanden heeft het college gewerkt aan de plannen hiervoor, in samenwerking met woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen en het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers). Het voorstel dat hieruit is voortgevloeid, legt het college dinsdag 6 september voor in een gemeentelijke vergadering aan de raad. Die moet daarover beslissen.


 Archief/Groot Rijswijk

Woningzoekenden in uitzonderlijke situaties

Het is dus nog niet zeker of het plan in deze vorm doorgaat. Besloten is eerder al wel dat de asielzoekers per 1 december 2022 weg moeten zijn van de Lange Kleiweg. Als de raad dit nieuw uitgewerkte voorstel goedkeurt, worden de woningen op het azc-terrein vanaf dan in gebruik genomen door andere groepen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Niet alleen statushouders, maar ook “(woon)starters en woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties met spoed op zoek zijn naar sneltoegankelijke en betaalbare huisvesting”, aldus het raadsvoorstel. De verhouding moet ongeveer 50/50 worden: 50% statushouders, 50% andere spoedzoekers. 

Financiën

Er wordt voorgesteld een bedrag van ruim 1 miljoen euro (maximaal €1.182.000,-) beschikbaar te stellen voor dit flexibel wooncentrum in 2023 en 2024. Het is niet zeker of de gemeente dit bedrag echt moet betalen. Het Rijk kent, vanuit een potje van 100 miljoen euro, subsidies toe aan gemeenten voor het versnellen van flex- en transformatieprojecten. Dit kan oplopen tot maximaal 10 miljoen euro per gemeente. Het college hoopt dat Rijswijk dit geld krijgt om het tekort in te lopen. Het kan zijn dat het potje al leeg is voor Rijswijk aan de beurt komt.

Obstakel

Een obstakel voor het voorstel is dat het gebruik van het terrein aan de Lange Kleiweg als zodanig in strijd is met de bestemming ervan. Daar moet de gemeente nog aan werken. Dat zal ze doen als de raad instemt met het voorstel.

Tot minimaal 2033

Voor het wooncentrum zal dan eerst twee jaar lang, in 2023 en 2024, het huidige azc-terrein aan de Lange Kleiweg worden gebruikt. Daarna wordt dat terrein in gebruik genomen door Rijkswaterstaat om materieel op te stallen voor verbreding van de A4. Het centrum voor flexibel wonen wordt dan tot minimaal 2033 ergens anders in Rijswijk gevestigd. Tien jaar is de minimale termijn van een flexibel wooncentrum om in aanmerking te komen voor bovengenoemde subsidie van het Rijk. Waar de gemeente het wooncentrum vanaf 2025 wil vestigen, moet nog worden onderzocht.

Deze tekst is aangepast op 4/9 om 22:12 uur.