Het Schiedam van Kor Kegel: Coöperaties van duurzaamheid

Column
Kor Kegel.
Kor Kegel. (Foto: )

Laat ik eens drie heel verschillende gebeurtenissen van zaterdag jongstleden bij elkaar harken. In het Wennekerpand aan de Vijgensteeg was er een armoedeconferentie. Het oude stadhuis op de Grote Markt was eindhalte van Britse distillateurs die 350 kilometer fietsten om sponsorgelden op te halen voor een jongerenorganisatie in een buitenwijk van Londen. En op de hoek van de Appelmarkt en de Lange Haven werd het 45-jarig bestaan van het Nationaal Coöperatie Museum gevierd, met een vervolgprogramma in de Westvestkerk.

De armoedeconferentie, genaamd ‘Er is genoeg’, was een initiatief van de Lions te Riviere. Bij serviceclubs denk je al gauw aan succesvolle en welgestelde beroepsbeoefenaren. Dat wil niet zeggen dat ze blind zijn voor armoede. Je kunt trouwens een mooie carrière opbouwen en ineens tegenwind hebben. Zo gauw je je zorgen maakt om je inkomen, ontstaat een vagelijk besef van wat armoede is. Maar je hoeft geen ervaringsdeskundige te zijn om armoede te begrijpen. Betrokkenheid is vaak de voorbode van goede initiatieven. De Lions hebben een groot maatschappelijk probleem op een intrigerende manier bespreekbaar gemaakt in nauwe samenwerking met andere Schiedamse organisaties.

Van een andere orde, maar ondertussen, vind ik de actie van de Worshipful Company of Distillers, een 350-jarig genootschap van voornamelijk ginproducenten en andere distillateurs uit Groot-Brittannië. Geen van hen zal in die Londense buitenwijk aan de geelhonger hebben gelegen en toch gaan ze van Londen naar Schiedam fietsen (en varen) om geld in te zamelen voor een jongerencentrum waar je je maatschappelijk omhoog kunt werken. Dat is wel een effectieve vorm van armoedebestrijding. En wat dat nu te maken heeft met de viering van het negende lustrum van het Coöperatiemuseum, is dat coöperaties altijd een bijzondere vorm van samenwerking zijn geweest – en nog steeds springlevend zijn, zoals Pieter Steenbergen in de Westvestkerk sprak. Anno 2022 hebben ze nog bestaansrecht. Er zijn coöperaties met financiële, ideële en sociale waarden, die voor iedereen open staan zonder enige discriminatie op basis van geslacht, sociale afkomst, ras, politieke voorkeur of religie.

Als het nu aanstaande maandag de Dag van de Duurzaamheid is en er overal in de stad aandacht aan wordt besteed – er worden betaalbare duurzame vegetarische maaltijden verstrekt en bij Het Goed kun je speelgoed ruilen, ook een middel om iets tegen armoede te doen –, dan zou dat ook de inspiratie kunnen geven om het te hebben over wijk- en buurtcoöperaties die op allerlei manieren aan samenlevingsopbouw doen en die het geld dat ze met verkoop van spullen en met allerlei klusjes binnenkrijgen inzetten om maatschappelijke problemen te lijf te gaan.