Wethouder Ivana Somers is blij met de instelling van een interventieteam die de woningoverlast effectief kan aanpakken.
Wethouder Ivana Somers is blij met de instelling van een interventieteam die de woningoverlast effectief kan aanpakken. (Foto: Peter Spek)

Interventieteam woningoverlast scoort erg succesvol

Algemeen

Woningoverlast door overbewoning. Het komt regelmatig voor in diverse wijken van Vlaardingen. Voor bewoners van de naastgelegen panden, maar ook voor wethouder Ivana Somers, is deze situatie een doorn in het oog. Optreden en handhaven blijft een moeilijke zaak. Maar daar is sinds kort verandering in gekomen met het instellen van een interventieteam voor de aanpak van woonadresfraude en woonoverlast en met succes.

DOOR PETER SPEK

“Een interventieteam is een klein team dat gerichte controles uitvoert die worden opgevolgd met een gegarandeerde handhavingscyclus. Het team kent geen vaste samenstelling, maar is afhankelijk van de type interventie. Deelnemers zijn toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht, Boa’s, externe partners als de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team, Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie”, zegt Ivana Somers, als zij de laatste hand legt aan een raadsmemo om de raadsleden op de hoogte te stellen van de resultaten van de afgelopen weken. “Daarnaast heeft het interventieteam de beschikking over een analist, die de signalen van bewoners en woningbouwverenigingen in kaart brengt. “Het interventieteam gaat daarmee aan de slag en brengt datgene wat niet in beeld is in beeld, ook signalen achter de voordeur. Hierdoor worden misstanden integraal aangepakt, wordt zorg verleend aan degenen die het nodig hebben en komt het de veiligheid en leefbaarheid van de straat of de wijk ten goede.” En de eerste bevindingen van het interventieteam zijn hoopgevend. “Het interventieteam wordt allereerst ingezet op basis van signalen en overlastmeldingen van bewoners. Naast de controles houdt het interventieteam ook interviews met huurders.

Het doel is zicht te krijgen op malafide partijen en deze aan te pakken

Zo ontstaat een beter beeld van de situatie. Worden zij veilig gehuisvest, wonen zij niet met te veel personen in de woning, hoeveel krijgen zij betaald en welke contracten hebben zij als het gaat om arbeidsmigranten. De kans bestaat immers dat wij te maken hebben met een kwetsbare doelgroep die niet snel aan de bel trekt. Hierdoor liggen zaken als uitbuiting en mensenhandel op de loer”, aldus Ivana Somers.

“Op dit moment voert het interventieteam wekelijks controles uit. Het doel is om zicht te krijgen op malafide partijen en deze aan te pakken.” Ivana Somers laat weten, dat er in de afgelopen vier weken zeventien panden zijn bezocht. “Waarvan wij bij twaalf panden ook daadwerkelijk binnen zijn geweest. Bij al deze panden zijn overtredingen geconstateerd. In elf gevallen was er sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. Hier werden vier personen of meer aangetroffen die geen duurzame relatie met elkaar hadden. Van deze elf panden was er bij acht panden ook sprake van strijdigheid met het bouwbesluit, waaronder drie met de verhuur van meer dan vijf kamers en één gesplitst pand”, geeft Ivana Somers aan. Na het constateren van deze overtredingen worden de pandeigenaren aangeschreven en krijgen, nadat zij de mogelijkheid hebben gekregen bezwaar aan te tekenen, een last onder dwangsom opgelegd.

“De pandeigenaren krijgen acht weken de tijd om de situatie te herstellen, daarna volgt een her controle. Als de situatie niet is hersteld, wordt de last onder dwangsom van rechtswege uitgevoerd en ook het voornemen om daarna alsnog een bestuurlijke boete op te leggen bij panden waar wij reeds zijn geweest. Ik ben blij met deze eerste resultaten en het laat zien dat het noodzakelijk is om dit soort controles uit te voeren, waarbij ik een oproep doe om woningoverlast in welke vorm dan ook te blijven melden.”

Binnen 5 minuten bijgepraat

over het laatste nieuws uit Vlaardingen

Schrijf je hierin voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Wij verwerken uw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Boerenprotest op 4 juli in onze regio: wat zijn de verwachtingen en adviezen? Algemeen 3 jul, 21:08
Afbeelding
Foto van de week Algemeen 3 jul, 12:34
Afbeelding
Gewonde na steekpartij Fultonstraat Vlaardingen Algemeen 3 jul, 06:02
Afbeelding
Bouwspeelplaats Holy open in zomer Algemeen 2 jul, 12:34
Afbeelding
Huizenmarkt begint af te koelen: gemiddeld hypotheekbedrag daalt voor het eerst in drie jaar Algemeen 1 jul, 15:00
Afbeelding
ZVVS sluit seizoen sterk af Algemeen 1 jul, 14:23
Afbeelding
Door personeelstekort gaat geboortezorg Vlietland samen met Gasthuis Algemeen 1 jul, 13:13
Afbeelding
Expositie Waterlanders in museum Algemeen 1 jul, 12:34
Afbeelding
Het gaat goed met de padden in ons gebied, behalve in Monster en Hoek van Holland Algemeen 1 jul, 09:49
Afbeelding
Nieuws in het kort Algemeen 1 jul, 07:26
Afbeelding
Agenda voor Vlaardingen Algemeen 30 jun, 14:23
Afbeelding
Gekissebis rond parkeersores in Holy-Noord Algemeen 30 jun, 12:34
Afbeelding
Wie waren de dappere onderdakgevers voor Freddy Algemeen 30 jun, 07:45
Digitale krant
Het laatste nieuws uit Vlaardingen

Op Rodi Vlaardingen volg je het laatste nieuws uit Vlaardingen. Rodi Vlaardingen informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Vlaardingen

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Vlaardingen in je mailbox.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief