‘Ik zie liever windmolens draaien dan rokende schoorstenen die het milieu vervuilen’

Nieuws
Ada Pellaerts bij één van de twee windmolens in het Oeverbos die duurzame energie opwekken voor Vlaardingers.
Ada Pellaerts bij één van de twee windmolens in het Oeverbos die duurzame energie opwekken voor Vlaardingers. (Foto: Janna Spek)

Het is een feestje waard en je kan er in het Oeverbos niet omheen, zowel vanaf het water van het Scheur of vanaf het land van de Maassluissedijk, zijn de twee windmolens duidelijk zichtbaar en die werden onlangs officieel overgedragen aan Oeverwind Vlaardingen BV. Dit is een samenwerking van het Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel. Een project dat werd opgestart in 2017 en nu dus in 2024 succesvol is afgerond.

Door Peter Spek

En dat feestje wordt aanstaande zaterdag uitbundig gevierd met een hapje een drankje en muziek in het Oeverbos. “De twee windmolens leveren al sinds afgelopen oktober duurzaam opgewekte energie op en daar zijn wij na al die jaren van praten, overleggen en voorlichten, ontzettend blij mee. Niet alleen zal dit gelden voor de initiatiefnemers, maar ook voor de gebruikers en omwonenden van het Oeverbos. De borden en de hekken zijn weg, de paden hersteld en als de temperatuur omhoog gaat zal het nieuwe ingezaaide gras zichtbaar worden. Op de bomen en struiken moeten wij nog even wachten, want hiervoor is het najaar een beter seizoen. Na al dit ongemak vinden wij het tijd voor een feestje”, zegt Ada Pellearts opgewekt, die al vanaf de start van het project duurzame energie betrokken is bij de ontwikkeling van de twee windmolens in het Oeverbos en van de zonnepanelen.

Ada Pellaerts wil nog wel even in de geschiedenis duiken van het ontstaan van dit initiatief. “En dan moet ik meteen de naam van waarnemend burgemeester Bert Blase noemen. Hij was het in 2017, die met het project de Burger Meester, Vlaardingers opriep om met plannen te komen”, zegt Ada Pellearts. “Op een bijeenkomst werd het idee van de windmolens en zonnedaken geboren om zo duurzame energie op te wekken voor Vlaardingen, toen niet wetende dat het zoveel werk zou opleveren en het zo lang zou duren voordat de windmolens uiteindelijk zouden draaien.”

Maar spijt heeft Ada Pellearts niet van haar jarenlange inzet voor dit duurzaamheidsproject, waarbij zij zich heeft ingezet voor het realiseren van twee zonnedaken. Het werd uiteindelijk een succesvol burgerinitiatief, mede door het feit, dat duurzaamheid een steeds grotere rol ging spelen in de samenleving. “Dat heeft inderdaad geholpen”, zegt Ada Pellearts. “Ik zie liever windmolens draaien dan rokende schoorstenen die het milieu vervuilen.”

Naast Ada Pellearts hebben Kees Borsboom en Ton van der Steen zich eveneens sterk gemaakt voor de windmolens. “De molens moeten naar verwachting 18 miljoen kWh aan productie kunnen leveren. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van ongeveer zevenduizend huishoudens in Vlaardingen met een gemiddeld verbruik van ongeveer 2.500 kWh en vanaf half oktober van het vorige jaar draaien die als een tierelier, er was veel wind en zijn in de juiste periode gestart met vier goede windvolle maanden”, aldus Kees Borsboom enthousiast. Half januari zijn de windmolens door Vestas opgeleverd en aan Oeverwind overgedragen.

“Wij zijn samen met Windvogel nu dus de echte eigenaren en volledig verantwoordelijk. De totale investeringskosten bedroegen ongeveer 12,5 miljoen euro waarbij wij 8,5 miljoen euro geleend hebben bij de bank, de resterende 4 miljoen euro moeten door beide inmiddels opgerichte coöperaties worden opgehoest.” Windvogel heeft in eerste instantie die 4 miljoen euro betaald. “Inmiddels hebben wij 1 miljoen euro onder de Vlaardingers opgehaald en weer aan Windvogel terugbetaald. Wij hebben als Vlaardings Energie Collectief via onze coöperatie tweeduizend obligaties van elk 50 euro verkocht aan de Vlaardinger. Wij verwachten in de toekomst een rendement van ongeveer vier procent. Mogelijk na tien jaar kunnen wij een hogere rentevergoeding uitbetalen aan onze deelnemers, omdat de jaarlijkse rentelasten zullen dalen en de energieprijzen gestegen zullen zijn”, zegt Kees Borsboom, die aangeeft dat het nog steeds mogelijk is om obligaties van 50 euro te kopen en daarmee te participeren in een burgerinitiatief voor en door Vlaardingers. Aanmelden voor het feestje, dat zaterdag begint om 12.00 uur, kan via: info@vlaardingsenergiecollectief.nl.