Aanvullend participatietraject voor nieuw zwembad en atletiekbaan

Nieuws
De atleten van Fortuna moeten nog even geduld hebben voordat zij gebruik kunnen gaan maken van een nieuwe accommodatie.
De atleten van Fortuna moeten nog even geduld hebben voordat zij gebruik kunnen gaan maken van een nieuwe accommodatie. (Foto: Peter Spek)

In het traject voor de bouw van een nieuw zwembad en atletiekbaan, heeft het college van burgemeester en wethouders het advies om beter naar de betrokken partijen te luisteren, overgenomen. Op de commissievergadering van 19 maart, waar beeldvormend over die plannen werd gesproken, werd duidelijk, dat er onvoldoende is gecommuniceerd met  de betrokken partijen.

Door Peter Spek

Als een donderslag bij heldere hemel toverde sportwethouder Arnoud Proos toen een plan uit de hoge hoed, door het zwembad te verplaatsen naar de paardenwei van Die Flardingh Ruiters, terwijl er twee andere locaties uit een onderzoek van een extern bureau op tafel lagen. In een raadsmemo geeft het college nu aan hoe het tot dit besluit is gekomen om uiteindelijk voor de paardenwei te kiezen. “De twee andere voorkeurslocaties zorgden voor grote financiële uitdagingen. Vanuit dat oogpunt is de locatie van de paardenwei opnieuw ter overweging opgevoerd.  Deze was eerder afgevallen, vanwege  de cultuurhistorische waarde.” Ook de procedure om de atletiekbaan te verplaatsen naar het vliegveld van de Radio Model Vliegvereniging Vlaardingen in de Broekpolder verdiende niet de schoonheidsprijs. 

Gesprekken

“Voorafgaande op een vervolg in dit proces, zal een aanvullend participatietraject met de betrokken partijen plaatsvinden,” laat het college van burgemeester en wethouders nu weten. Die gesprekken zullen gaan plaatsvinden tussen de atletiekvereniging Fortuna, Die Flardingha Ruiters, Federatie Broekpolder, Wijkbeheer, Sportcentrum Polderpoort, Radio Model Vliegvereniging Vlaardingen, Stichting De Kulk en de tennisclub VLTC. Tevens heeft het college toegezegd om aan DCMR alvast opdracht te geven voor de in beeld zijnde locaties een milieuonderzoek te laten uitvoeren om een beter inzicht te krijgen voor de mogelijke herontwikkeling van deze locaties als daar sportaccommodaties opgebouwd gaan worden. Door deze tussenstappen te zetten denkt het college voldoende informatie binnen te krijgen om een afgewogen vervolgbesluit te nemen voor de uitwerking van de locatiestudie. Het college wil wel snelheid in het proces houden en stelt voor om op 4 juni met een voorbereidingskrediet te komen voor één van de vier scenario’s die dan op tafel liggen en op 12 september kan de gemeenteraad dan een definitief besluit nemen.