Deze 2 coalities zijn denkbaar voor Provincie Zuid-Holland

Politiek
De Statenzaal in het Provinciehuis Zuid-Holland.
De Statenzaal in het Provinciehuis Zuid-Holland. (Foto: PZH/R. Zwinkels)

Vandaag, 29 maart, zijn de leden van Provinciale Staten voor Zuid-Holland beëdigd. Ook maakte verkenner Fred Teeven zijn bevindingen bekend.

Provinciale Statenverkiezingen

Vierendertig van de vijfenvijftig Statenleden zijn nieuwe Statenleden. Onder hen bevinden zich drie leden die op dit moment lid zijn van het demissionaire college. Eén Statenlid dat niet aanwezig kon zijn, wordt in de volgende Statenvergadering beëdigd.

‘Grote verantwoordelijkheid’

Een recordaantal partijen hebben zetels bemachtigd: vijftien. Dat is een record sinds de Provinciale Statenverkiezingen in 1946, de eerste na de Tweede Wereldoorlog. Het Provinciehuis Zuid-Holland heeft vijftien fractiekamers, dus “we zitten vol”, grapte de commissaris van de Koning, Jaap Smit in zijn toespraak bij de vergadering vanmorgen. Daarna op serieuzere toon: “De versnippering van ons provinciale, politieke landschap zet door.”

Daarna pleitte Smit ervoor geen dogmatische politiek te voeren maar voor rekkelijkheid om uit de grote vraagstukken te komen die op tafel liggen, zoals klimaat en stikstof.  ”Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van alle partijen want veel van de maatschappelijke vraagstukken liggen op het bord van de provincies”, zo zei hij. 

Twee coalities mogelijk

Na de beëdiging deed verkenner Fred Teeven verslag van zijn bevindingen. Teeven concludeert dat er twee coalities denkbaar zijn die een meerderheid van 30 zetels in Provinciale Staten kennen: een coalitie van BBB-VVD-GroenLinks-PvdA-CDA en een coalitie van BBB-VVD-CDA-JA21-PVV-SGP. Hij adviseert om allereerst in de informatiefase een coalitie te onderzoeken die zou kunnen worden gevormd door BBB-VVD-GroenLinks-PvdA-CDA.