Ouderenbond leunt niet achterover met komst seniorenwethouder

Algemeen
KBO PCOB Westland wil voorkomen dat ouderen buitengesloten worden door digitalisering.
KBO PCOB Westland wil voorkomen dat ouderen buitengesloten worden door digitalisering. (Foto: Stock)

Westland heeft voor het eerst een seniorenwethouder in het college. Voor Ab Ruigrok, coördinator KBO PCOB Westland is dat geen reden om opgelucht achterover te leunen. ‘Er is een seniorenwethouder las ik, maar daarvan zie je niet veel terug in het coalitieakkoord.’ Toch is hij gematigd positief.

Door Evelyne Lammerding

De Westlandse ouderenbond heeft vorig jaar een manifest en een aanvullende brief voor een seniorvriendelijke gemeente Westland geschreven en aangeboden aan alle Westlandse politici. Daar werd destijds verrassend weinig op gereageerd. Alleen twee lokale partijen gaven een reactie, zei Ruigrok begin dit jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nu, met een nieuw lokaal bestuur lijkt er verandering voor de senioren aan te komen. Met de aanstelling van Barend Rombout als Seniorenwethouder wordt op zijn minst gesuggereerd dat de politiek weer meer oog zal hebben voor de Westlandse ouderen, iets wat de ouderenbond tot 5 maart miste.

Gematigd positief

Ruigrok zegt gematigd positief en zelfs hoopvol te zijn over het nieuwe coalitieakkoord. “Goed is dat er punten uit het seniorenmanifest zijn terug te vinden. Zo wordt het zogenaamde ‘resultaatgericht huishoudelijke onderhoud’ teruggedraaid naar uren. En de hulp wordt meer mensgericht. Dat is belangrijk. Er staat ‘We zorgen dat onze kwetsbaren thuiszorg en huishoudelijke hulp krijgen met menselijke maat en ruimte voor sociaal contact.”

Het betekent dat ouderen straks weer van tevoren weten voor hoeveel uur de huishoudelijke hulp langskomt. Op het moment komt een huishoudelijke hulp langs, begint met schoonmaken en vertrekt zodra het huis ‘leefbaar’ is. Want ‘een leefbaar huis’ is nu het criterium. Tijd voor sociaal contact is daarbij niet inbegrepen.

Dat verandert. Het coalitieakkoord belooft ‘...extra ruimte in tijd en financiën voor het gesprek en de kop koffie...’ en ‘...In het zorgplan wordt standaard indicatief aangegeven wat het tijdsbeslag is.’

“Alleen vraag ik mij af wanneer dit gaat gebeuren,” zegt Ruigrok.

Seniorenwoningen

In het akkoord zijn ook passages opgenomen over de bouw van woonzorg-woningen voor ouderen. Mooi, volgens de coördinator van de ouderenbond, maar ook vaag. “Ze willen meer seniorenwoningen gaan bouwen, maar ik weet liever hoeveel meer seniorenwoningen Westland krijgt. Dat is concreet.”

Hetzelfde vindt hij ook over de wil een lijnstelsel te maken voor de Vitis Plusbus. “Prima, mobiliteit is belangrijk. Maar nu willen ze met Vitis gaan bespreken hoe zo’n lijnstelsel eruit komt te zien. Waarom? Vitis is de uitvoerder. Dus hoort de gemeente zelf een plan met de bijbehorende financiën te maken en dat aan Vitis te presenteren, zodat die kan uitvoeren.”

Top 3

De top drie van aanbevelingen die de ouderenbond voorafgaand aan de verkiezingen deed, bestaat uit een betere communicatie tussen gemeente en ouderen, verbetering van de uitvoering van de Wmo en ervoor zorgen dat ouderen die niet op de digitale snelweg zitten niet worden buitengesloten.

In het coalitieakkoord staat dat straks een papieren seniorengids wordt verspreid onder de senioren. In die gids wordt bijvoorbeeld informatie over de Wmo, het armoedebeleid en de bijzondere bijstand opgenomen. Zo wil het nieuwe college de informatievoorziening verbeteren.

“Maar over een fysiek loket en telefonische dienst waar ouderen altijd terecht kunnen met vragen, lees ik helemaal niets,” stelt Ruigrok. “Terwijl dit belangrijk is om te voorkomen dat groepen ouderen door de digitalisering worden buitengesloten.”

Over de verbetering van de uitvoering van de Wmo heeft de gemeenteraad in april een motie aangenomen. Onder meer het aannemen van meer Wmo-consulenten moet soelaas bieden. Het college bespreekt de effecten van dit plan na de zomer met de raad.

Toets

Ruigrok gaat het manifest dezer dagen nog eens naast het coalitieakkoord leggen om exact te bekijken wat er wel en niet is overgenomen in het akkoord. De coördinator KBO PCOB Westland heeft weliswaar nog geen ontmoeting met Rombout gepland, maar verwacht binnenkort wel met de Seniorenwethouder rond de tafel te zitten.

Ruigrok wil weten wanneer en hoe de wethouder ervoor gaat zorgen dat de punten voor het ouderenbeleid uit het coalitieakkoord worden uitgevoerd. “En wij houden via commissievergaderingen nauwlettend in de gaten wat er concreet gebeurt.”