Waterdag 2023: Hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?

Duurzaamheid
Hoe zorgt de sector dat de waterkwaliteit om onze kassen verbetert?
Hoe zorgt de sector dat de waterkwaliteit om onze kassen verbetert? (Foto: Fotostudio GJ Vlekke/Fotovak BV)

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naarmate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?

De Kader Richtlijn Water stelt hoge eisen aan de waterkwaliteit in de sloten om de kas. Hoe zorgen we als sector dat de waterkwaliteit om onze kassen verbetert?

Waterdag 22 juni

Tijdens de Waterdag op donderdag 22 juni bij het World Horti Center in Naaldwijk is er uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, waterontsmetting en weerbaar water. 

Programma

Er wordt gestart met een plenair gedeelte waarin bezoekers informatie krijgen over de Kader Richtlijn Water en de lopende innovatie onderzoeken, welke (mede) worden gefinancierd vanuit Stichting Kennis in je Kas. De rondgang leidt hen langs diverse demonstraties en workshops over onderzoeken en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water. Er wordt afgesloten met een netwerk- en informatiemarkt.

De Waterdag wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, in samenwerking met het World Horti Center en Vertify.

Meer informatie

De middag vangt om 12.30 uur aan en eindigt 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van glastuinbouwnederland.nl.