‘Samen zorgen dat het bewustzijn over roken verandert’

Partnerbijdrage
Quintus heeft sinds kort speciale rookvrij stoeptegels op het terrein liggen.
Quintus heeft sinds kort speciale rookvrij stoeptegels op het terrein liggen. (Foto: PR)

“Er is officieel nog geen wet die roken verbiedt. We nemen wel een volgende stap met een rookvrij sportcomplex,’’ vertelt Maurice van Lis. Hij is als bestuurslid van Sportaccommodatie Quintus regelmatig betrokken bij het Westlandse preventieakkoord.

Dit akkoord beschrijft hoe de gemeente de komende jaren maatregelen en acties neemt voor gezondere Westlanders. Om de doelen uit dit plan te halen is er een Rookvrij Challenge bedacht. Negen Westlandse verenigingen hebben zich aangemeld voor een rookvrij sportcomplex per 1 mei 2023. “Als we het met z’n allen doen, kunnen we ons doel samen halen.”

“Het is echt een stap nemen naar de rookvrije generatie,’’ zegt de Quintuszegsman. “We komen steeds een stapje dichterbij. Roken onder de Westlanders neemt gelukkig steeds meer af. Maar er zijn nog steeds opa’s, oma’s en ouders die roken langs het sportveld. We gaan van deze supporters heus niet het genot afnemen, maar we kunnen hen wel bewust maken van de gezondheid voor hun (klein)kinderen.”

Stoeptegels

Quintus heeft daarom sinds vorige week speciale rookvrij stoeptegels op het terrein liggen. “We hebben op onze tv-schermen binnen het complex al geruime tijd informatiesheets draaien. Ook komen er nog speciale borden op de toegangshekken en posters. Dat doen we ook voor Nix18 trouwens. Op het terrein kun je al geen asbak meer vinden. We ontmoedigen het roken omdat we geen rookplekken meer actief aanbieden. We gaan geen politieagentje spelen en rokers uitsluiten, maar samen zorgen dat het bewustzijn over roken verandert.”

Van Lis roept nogmaals andere sportverenigingen op om mee te doen. “Als één het doet is het al top, doen twee het dan is het beter en als we het met z’n allen doen kunnen we een grote slag maken. Wat ons betreft moeten sportclubs hier allemaal aan meedoen. We staan voor sport, sportiviteit en gezondheid. Roken is nu eenmaal niet gezond en hoort vanuit dat oogpunt niet meer bij sport thuis. We willen gezondheid uitstralen en daar hoort roken wat ons betreft niet meer bij.”

Interesse om uw vereniging ook aan te melden? Ga naar gemeentewestland.nl/sportrookvrij.