Spontane natuur de baas in Pionierpark in Nieuw-West

Algemeen
Het eerste Pionierpark van Amsterdam is geopend en in Sloterdijk III.
Het eerste Pionierpark van Amsterdam is geopend en in Sloterdijk III. (Foto's: aangeleverd)

NIEUW-WEST - Het eerste Pionierpark van Amsterdam is geopend en ligt in Sloterdijk III in. Op het bedrijventerrein waar tientallen lege kavels liggen te wachten op toekomstige bebouwing is spontane natuur de baas.

In samenwerking met de buurt creëerde Pop-Up City een tijdelijke groene zone op die plek met paden, flexibel meubilair en informatieborden. Lokale ondernemers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het eerste Pionierpark is pas enkele weken open, maar inmiddels een populaire verblijfsplek voor gebruikers van het gebied.

Versteende buurten

Het aantal vierkante meters groen per Amsterdammer neemt al jaren af. Natuur & Milieu concludeerde onlangs dat zeven van de tien meest versteende buurten in de hoofdstad liggen. Tegelijkertijd liggen vele braakliggende terreinen te wachten op een nieuwe bestemming.

Pop-Up City vond uit dat er verspreid over Amsterdam 500.000 vierkante meter ongebruikte ruimte is. Dit is een gebied ter grootte van het Vondelpark. Het bureau voor ruimtelijke ordening ontwikkelde een methode om in samenwerking met lokale bewoners en ondernemers lege kavels met simpele ingrepen om te vormen tot Pionierparken, tijdelijke stadsparken waar spontane natuur de baas is.

Biodiversiteit

Pioniervegetatie vormt het uitgangspunt van het Pionierpark. Deze plantensoorten, waaronder de klaproos, dovenetel en wilg, zijn specialisten in het innemen van een kaal gebied en vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit.

Tekst loopt onder de foto door.


In samenwerking met de buurt creëerde Pop-Up City een tijdelijke groene zone op die plek met paden, flexibel meubilair en informatieborden.

Door pionierplanten te omarmen als parkbeplanting wordt het eenvoudiger om snel en tegen lage kosten tijdelijk openbaar groen aan de stad toe te voegen. “Pionierplanten worden vaak gezien als onkruid. Met het Pionierpark willen we de waarde en schoonheid van deze soorten belichten en spontane natuur toegankelijk en beleefbaar maken,” aldus Joop de Boer van Pop-Up City. “Ook biedt het Pionierpark de kans om openbaar groen te creëren op lege kavels in buurten die in aanbouw zijn en waar vaak nog geen parken en plantsoenen zijn aangelegd.”

Pop-Up City heeft de ambitie om in de komende jaren meer Pionierparken verspreid over Amsterdam te openen.