Vandaag stemmen, stembureaus zijn tot vanavond negen uur open

Algemeen
Afbeelding

AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 15 maart 2023 gaan we kiezen voor Provinciale Staten en indirect ook voor de Eerste Kamer, en voor het waterschap. Door je stem uit brengen, bepaal jij mee wat er de komende jaren in Noord-Holland en bij het waterschap gebeurt. Vanochtend om halfacht gingen de stembureaus open. 

De Provinciale Statenverkiezingen zijn belangrijk, want de provincie heeft veel invloed op uw omgeving. Zo heeft de provincie een rol bij woningbouw, natuur, stikstof, bereikbaarheid, energie van windmolens of zonnepanelen en meer. Allemaal onderwerpen waar de volksvertegenwoordigers bij de provincie over gaan.

Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. Zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Waterschap

Waterschappen gaan onder andere over wateroverlast, watertekort, ze controleren dijken, zorgen voor voldoende schoon drinkwater en controleren de kwaliteit van het zwemwater. Zaken die van groot belang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen, met een eigen belasting én een eigen bestuur. Omdat u waterschapsbelasting betaalt, heeft u ook invloed op de manier waarop dat geld wordt besteed.

Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap en is een overheidsorganisatie net zoals een gemeente. Het zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal wordt dit gedaan door hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Voor de definitieve uitslagen ga je vanaf donderdag 16 maart naar: https://allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/gemeente-amsterdam//