‘Iedereen een beetje water bij de wijn’

Natuur
Martine Bijman en Mark Bloemberg.
Martine Bijman en Mark Bloemberg. (Foto: Rodi Media/MvS)

OOSTZAAN – Het Oostzanerveld moet een open cultuurlandschap blijven. Maar hoe? Met zowel een hele rits aan belanghebbenden als factoren waarmee rekening moet worden gehouden is dat nogal een uitdaging. In deze aflevering van onze rubriek over het gebiedsproces Oostzanerveld de visie van Mark Bloemberg (Beleidsadviseur Landschap, Recreatie en Dierenwelzijn van de gemeente Oostzaan) en Martine Bijman (Projectleider Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken). 

Door Marcel van Stigt

De noodzaak om beslissingen en maatregelen te nemen is nu groter dan ooit. Niet alleen slaat de verruiging toe, er moet vooral slagvaardig worden ingespeeld op actuele zaken als stikstof- en klimaatproblematiek, bodemdaling en waterkwaliteit. En wat betekent dit allemaal voor de agrariërs die daar actief zijn? 

“Het Oostzanerveld is ontstaan door agrarische gebruikers”, stelt Mark Bloemberg. “Als je alles loslaat, verdwijnt de bijzondere natuur. Daar moeten we voor waken. We moeten de kwaliteit behouden met behoud van het agrarisch beheer door de medegebruikers.”

Martine Bijman is het met hem eens. “Als je alles laat zoals het nu is, blijft de CO2-uitstoot. Die wordt minder als het waterpeil hoger is. We moeten kijken naar de maatregelen: die moeten goed zijn voor het klimaat, maar ook passend zijn voor de boeren. Daar hoort een verdienmodel voor hen bij.”

Bloemberg en Bijman maken deel uit van de werkgroep waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd en hebben kunnen constateren dat het behoud van het Oostzanerveld niet alleen bij de betrokken partijen, maar ook onder de inwoners van Oostzaan leeft. Er zijn twee informatieve bijeenkomsten belegd en de opkomst was groot. Bloemberg: “Het waren de drukste bijeenkomsten die ooit in het gemeentehuis zijn gehouden. Dat zegt iets over het karakter van het dorp. Iedereen heeft hier een gevoel bij.”

Over een paar dingen is iedereen het eens: het gebied moet open blijven én daarmee aantrekkelijk blijven voor weidevogels, de vaste bewoners van het Oostzanerveld. Volgens Martine is dit laatste zelfs de belangrijkste doelstelling. “Weidevogels houden van een hoger waterpeil. Kruidenrijke planten moeten er ook zijn. Die trekken insecten aan en die worden gegeten door de pullen.” 

Bloemberg benadrukt dat voor de weidevogels openheid belangrijk is. “Die openheid moet terug. Als weidevogels het niet open genoeg vinden, verdwijnen ze, dan zie je daar geen nesten meer.”

Martine Bijman: “Bosjes zijn bovendien aantrekkelijk voor predators. Een boom is een mooie uitkijkpost voor kraaien. Die denken: hé, daar zie ik een ei, dat lust ik wel. Belangrijk vind ik het ook dat boeren daar moeten kunnen blijven. En misschien moet er iets meer vee bij om de kwaliteit van het gebied te behouden.”

Overeenkomsten genoeg, maar hoe nu verder? “Daar gaat dit proces over”, aldus Martine Bijman. “Maar het is nog niet duidelijk waar we heen moeten. Er staat ook geen stip op de horizon. We gaan stap voor stap uitwerken welke richting we op moeten. En iedereen zal een beetje water bij de wijn moeten doen. Maar het is goed om nu concreet te worden. En als werkgroep komen we er zeker uit.” 

Meer weten over dit project? Kijk op noord-holland.nl/oostzanerveld