Doorstroming en veiligheid op Thorbeckeweg worden verbeterd

Nieuws
De opkomst was groot.
De opkomst was groot. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - De doorstroming en veiligheid op de Thorbeckeweg worden verbeterd. Dat is nodig omdat de verkeersdruk daar alleen maar zal toenemen. Aannemer Boskalis gaat daartoe maatregelen nemen en hield afgelopen donderdagavond in het gemeentehuis een informatieavond over de renovatie van deze weg.

door Barbara van Wijk

Er waren ruim meer dan honderd mensen aanwezig om zich te verdiepen in de werkzaamheden die op de Kolkweg en de Thorbeckeweg gaan plaatsvinden. Het project heeft de titel Plan van Aanpak van de verkeersdruk Thorbeckeweg gekregen. Via videofilms, flyers en posters werd de informatie verstrekt en er waren opvallend veel mensen van Boskalis die voorlichting gaven en de vele vragen deskundig en begrijpelijk beantwoordden.

Welke maatregelen worden er getroffen om de verkeersdruk vanaf De Kolkweg naar de Den Uylbrug te verminderen? Duidelijk is dat de drukte niet verminderd kan worden – integendeel: die gaat de komende jaren nog toenemen van achtenveertigduizend auto’s per dag dit jaar naar in 2030 circa zestigduizend auto’s per dag. Daarom moet de doorstroming van het autoverkeer én van het openbaar vervoer flink verbeterd worden en daardoor veiliger worden.

De maatregelen

Waar moeten de verkeersdeelnemers rekening mee houden?

Er komen veiligere oversteekplaatsen voor langzaam verkeer, fietsers en voetgangers, namelijk onderdoorgangen onder het verkeer door. De eerste komt bij het kruispunt Vijfhoek waarbij het verkeer op de Thorbeckeweg onder het verkeer van de Wibautstraat door gaat.

Er komt een nieuwe aansluiting van de Westkolkdijk nabij de Vlinderbrug op de Thorbeckeweg. De bestaande aansluiting vervalt.

Het T-kruispunt Noorder IJ- en Zeedijk-Sluispolderweg wordt voorzien van verkeerslichten. De bereikbaarheid van het berdrijventerrein en van het busstation verbetert.

Bij bedrijventerrein Ambacht wordt de Westkolkdijk afgesloten, waardoor de opstelruimte voor verkeer naar de Coentunnel en de Verlengde Stellingweg langer wordt. Dat verbetert de doorstroming.

Er komt hier een nieuwe fietsbrug van en naar de Ambacht.

Er komen rijstroken bij de op- en afritten van de A8, waardoor de doorstroming op de kruispunten verbeterd wordt.

Voor langzaam verkeer komt er een fietstunnel onder de Verlengde Stellingweg.

Het Shell station bij de kruising Vijfhoek is al verplaatst op een andere plek van de Thorbeckeweg, waardoor het Vijfhoekpark een nieuwe park-entree krijgt.

Het Esso-station aan de Westkolkdijk gaat weg.

Drie jaar

De werkzaamheden nemen in totaal naar verwachting drie jaar in beslag. Volgens planning is het hele project medio 2027 afgerond. Tot die tijd wordt ervoor gezorgd worden zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor het doorgaande verkeer. Toch ontkomt men er niet aan dat er afsluitingen plaatsvinden, in elk geval in zeven weekends. Ver van tevoren zal hier kennis van gegeven worden. Bijvoorbeeld ook via geofencing. Dat betekent dat de afsluitingen en alternatieve routes op alle navigatieapparaten automatisch worden opgenomen.

Ter verbetering van de waterkwaliteit worden duikers geplaatst om twee wateren met elkaar te verbinden (doorstroming van het water) en die werkzaamheden veroorzaken twee weken overlast. Onder andere worden er dan om en om rijbanen afgesloten.

Als er bomen gekapt moeten worden, komen er nieuwe voor in de plaats.

Foto's maakten het project inzichtelijk.