HAP uit zorgen om verhoogde rijbaanafscheiding Rijnlanderweg

NIEUW-VENNEP - De fractie van de lokale politieke partij HAP heeft van omwonenden en (agrarische) ondernemers verontrustende berichten ontvangen over de aangebrachte verhoogde rijbaanafscheiding aan de Rijnlanderweg, tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg. De fractie heeft hierop schriftelijke vragen gesteld aan het college.

In het najaar van 2018 is deze weg opnieuw geasfalteerd. Eind maart 2019 zijn hier de verhoogde rijbaanafscheidingen aangebracht. Omwonenden en (agrarische) ondernemers vinden, dat door de herinrichting van dit gedeelte van de Rijnlanderweg, de weg voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijker is geworden. De Rijnlanderweg wordt veelvuldig gebruikt door landbouw- en vrachtwagenverkeer. Dit zijn veelal grote machines, die zich, vanwege de verkaveling van landbouwgronden, moeten verplaatsen via de polderwegen.

Door de verhoogde rijbaanafscheiding is het voor diverse verkeersdeelnemers niet meer mogelijk elkaar te passeren of om uit te wijken zonder een boom, obstakels bij (privé)opritten, of de verhoogde rijbaanafscheiding te raken.

De HAP-fractie twijfelt of de verhoogde afscheiding de juiste keuze is geweest, wil weten of er vooraf contact is geweest met omwonenden om de voorgenomen herinrichting te bespreken en zou graag zien dat het college in gesprek gaat met omwonenden en (agrarische) ondernemers om de herinrichting van de Rijnlanderweg opnieuw in ogenschouw te nemen. Deze zaken heeft de fractie met schriftelijke vragen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Meer berichten