Noordwest Ziekenhuisgroep is woensdag 18 december gestart met de kap van bomen.
Noordwest Ziekenhuisgroep is woensdag 18 december gestart met de kap van bomen. ((Foto: Pexels.com))

Start bomenkap voor nieuwbouw ziekenhuis

ALKMAAR - Noordwest Ziekenhuisgroep is woensdag 18 december gestart met de kap van bomen en snoeiwerkzaamheden om ruimte te maken voor de nieuwbouw in Alkmaar. Onderdeel van de bomenkap zijn ook de 74 bomen op het ziekenhuisterrein in Alkmaar en 35 bomen in de naastgelegen Westerhout waar de gemeente Alkmaar begin november een kapvergunning voor verleende. De werkzaamheden starten op het ziekenhuisterrein. In later stadium volgen de bomen in de Westerhout. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden wordt noodzakelijk snoeionderhoud gepleegd aan de bomen die behouden blijven.

De te kappen bomen staan op de plek waar in de loop van 2020 het bouwterrein wordt ingericht. Alle te kappen bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. Daarbij gaat het om kwalitatieve compensatie; als een grote boom moet wijken, komt er een grote boom voor terug. In het bestemmingsplan is afgesproken wat de kaders hiervoor zijn. Deze kaders reiken verder dan alleen de bomen. Ook zijn er duidelijke afspraken over compensatie van onderbegroeiing en het ontzien van de aanwezige vleermuizen.

Op het ziekenhuisterrein zijn twee compensatiegebieden aangemerkt. Een van deze percelen is nu nog ingericht als parkeerterrein P5 aan de achterkant van het ziekenhuis. Dit terrein wordt straks toegevoegd aan de Alkmaarderhout. Hier gaan ook de 19 te verplaatsen bomen naartoe, zodat dit 'nieuwe' deel van de Alkmaarderhout snel een volwaardig onderdeel uitmaakt van het parkbos. Het hout van de te kappen bomen wordt voor een deel waar mogelijk hergebruikt. Na de kap zal de kwaliteit van het hout worden vastgesteld. Afhankelijk van de mogelijkheden gebruikt Noordwest het hout in het ziekenhuis of op het ziekenhuisterrein.

Meer berichten