Een impressie van het nieuwe muntmonument.
Een impressie van het nieuwe muntmonument. ((Foto: aangeleverd))

Sponsor het nieuwe muntmonument in Medemblik

MEDEMBLIK - Veel Medemblikkers weten ongetwijfeld dat er plannen zijn voor het maken van een monument ter herinnering aan het Munt slaan in Medemblik. In de jaren 1655 tot 1781 is dit gedaan in samenhang met Enkhuizen en Hoorn.

Waarom was dit zo belangrijk voor Medemblik? De economische voordelen daaruit voortvloeiend waren talrijk en niet onbelangrijk: het gaf status aan de stad. Daarom vindt de vereniging het zo jammer dat er alleen een straatnaambordje De Muntstraat zichtbaar is ter herinnering aan deze belangrijke geschiedenis.

Later is hiervoor nog gestalte gegeven door de gebeeldhouwde munten van Medemblikker beeldend kunstenaar Jeipo Paardekoper in de inmiddels ter ziele gegane boom. De leden van Oudheidkundige Vereniging Medemblick zagen het als hun taak om hier iets voor terug te brengen, ter bevordering van het toerisme en de historische kennis van Medemblik. In januari 2018 zijn zij hiermee begonnen. Eerst het ontwerp, met behulp van beeldend kunstenaar Peter Koelemeijer. En na vele discussies was het idee geboren. Welstandscommissie, vergunninghouder, groenbeheer en nog meer partijen moesten hierin gekend worden. En dan, offertes aanvragen en het benodigde bedrag van 30.000 euro zien binnen te krijgen bij sympathisanten zoals de bevolking van Medemblik, instanties, bedrijfsleven, gemeente en overige particulieren. Een enorme klus, maar dan gloorde er weer hoop aan de horizon als er weer een toezegging of bedrag werd gestort.

Er ontbreekt nu nog 2.500 euro. Wie helpt met dit laatste ontbrekende deel? Stort een donatie op rekeningnummer NL77 ABNA 0586 845 100 ter attentie van Oudheidkundige Vereniging Medenblick, met omschrijving: Monument De Munt.

De vereniging wil in mei aanstaande starten met de uitvoering.

Meer berichten