Hubert VanderWalle en Rosemarijn Dral (JWvD)
Hubert VanderWalle en Rosemarijn Dral (JWvD) ((Foto: JWvD))

Trots op Wilhelmina 'Willy' Hofman

OOSTZAAN – De Hofmanzaal in De KunstGreep is recentelijk opgeknapt en wordt komende vrijdag geopend door Hubert VanderWalle. Hij is de achterkleinzoon van Wilhelmina Hofman-Poot, de eerste vrouwelijke wethouder van Nederland en daarmee ook van Oostzaan. Naar haar is de zaal vernoemd.

Het is 1919 als Wilhelmina Hofman-Poot wordt gekozen als eerste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat gebeurt in Oostzaan. Eerder wordt ze gekozen in de Oostzaanse gemeenteraad op voorstel van een aantal mannelijke collegae, samen met mevrouw Diksen-van Dijk. In tegenstelling tot laatstgenoemde is mevrouw Hofman een spontane dame met een duidelijk doel voor ogen. Ze houdt een rede voor de tien overige raadsleden en bedankt de mannen voor hun voordracht en steun. Het is waarschijnlijk hierdoor dat ze vervolgens wordt voorgedragen en gekozen als wethouder. In die tijd, 1919, een erebaan.

Wilhelmina Poot komt naar Oostzaan, nadat ze is getrouwd met Jan Hofman, die hoofd van de Zuiderschool wordt. Ook Wilhelmina (in de volksmond Willy) was voordat ze trouwde onderwijzeres, maar zoals dat toen ging mocht ze die baan niet voortzetten nadat ze getrouwd was. Wilhelmina had dat moment slechts passief kiesrecht - vrouwen mochten nog niet stemmen, maar zich wel verkiesbaar stellen - en stelde zich kandidaat voor de liberale partij de Vrijheidsbond. Ook was ze voorzitster voor de Vereniging van Vrouwenkiesrecht in Oostzaan. In die functie heeft ze zich sterk gemaakt voor goed onderwijs, het wel en wee van de inwoners, de infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Net als de huidige vrouwelijke wethouder, Rosemarijn Dral, had Willy Hofman een broertje dood aan het pluche. Daar ging het haar allemaal niet om. Ze maakte zich sterk voor het plaveisel op het Zuideinde en voor gasverlichting. Iets soortgelijks doet Rosemarijn op dit ogenblik ook. Het ging Willy ook niet om het geld, ze kreeg namelijk geen honorarium maar een toelage die op jaarbasis wellicht net aan de 300 gulden aantikte. Het ging haar om het sociale welzijn. Het belangrijkste was de bevolking, haar educatie en de gezondheid. Zo werd ze alras de 'rooie' liberaal genoemd, een geuzennaam die ze koesterde. En als men kijkt naar Dral, dan zou hetzelfde gezegd kunnen worden. Een groot hart voor het dorp.

Vrijdag houdt Hubert een lezing over zijn overgrootmoeder, die alles opschreef en bewaarde. Zijn oma heeft al die papieren haar hele leven in een doos bewaard en via zijn moeder is Hubert aan het lezen geslagen. Toen bleek dat 2019 staat voor 100 jaar vrouwenkiesrecht. Burgemeester Meerhof interviewt daarna Rosemarijn Dral en neemt de stand van zaken met haar door over vrouwen in de politiek. Hubert is nog naarstig op zoek naar foto's van zijn overgrootmoeder in haar functie van wethouder en houdt zich van harte aanbevolen voor elk kiekje.

Jack Woestenberg-van Dalen

Meer berichten