Bewaakte fietsenstalling in Oud-Rijswijk, of strenger handhaven?

Winkelen
Een jaar lang is een proef gedaan met een bewaakte fietsenstalling op zaterdag in Oud Rijswijk.
Een jaar lang is een proef gedaan met een bewaakte fietsenstalling op zaterdag in Oud Rijswijk. (Foto: Robert Heijdemann)

De gemeente heeft een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden van een vaste bewaakte fietsenstalling in de Herenstraat. Inpandig of buiten. Alleen op zaterdag, drie of zeven dagen in de week. In kosten variërend tussen de €17.500 en €100.000 per jaar.

Door Robert Heijdemann

De markt in Oud-Rijswijk is populair in de regio. Ook veel Westlanders, Voorburgers en Hagenaars genieten op de zaterdag van de bijna ouderwetse gezelligheid. Een groot deel van hen komt met de fiets. Sinds eind november 2021 draaide er een proef met een bewaakte fietsenstalling op de zaterdag. Met wekelijks zo’n 300 tot 400 fietsen. Deze tijdelijks fietsenstalling werd permanent op de marktdag.

Beter fietsparkeren

Al langere tijd kwam regelmatig het fietsparkeren in oud Rijswijk aan de orde. In overleg met Buurtschap Oud-Rijswijk, winkelcentrum Historisch Rijswijk en de Fietsersbond leidde dit tot de volgende conclusies: verbetering van de fietsparkeermogelijkheden is nodig, de huidige capaciteit schiet (veel) te kort, met name op zaterdagen is het overvol met geparkeerde fietsen. Behoorlijk wat plekken die eigenlijk voor bezoekers bedoeld zijn, lijken bezet te worden gehouden door fietsen van bewoners en verlaten fietsen, zogenoemde ‘weesfietsen’.

Aantrekkelijk centrum

Duidelijk werd: “om op langere termijn aantrekkelijk te blijven, hoort het comfortabel en veilig stallen van de fiets erbij”. Ook kwam naar voren dat het bezoek per fiets, met het oog op de toename van het aandeel elektrische fietsen en bakfiets, blijvend gestimuleerd moeten worden. Gedacht wordt aan verschillende opties: “Eén of meer permanente bewaakte stallingen in de open lucht of inpandig, een strikter handhavingsregime op weesfietsen of het realiseren van bewonersstallingen in de openbare ruimte. Of een combinatie hiervan.”

Herinrichting Herenstraat

Als onderdeel van het project herinrichting van de Geestbrugweg wordt ook verkend hoe de Herenstraat tussen de Haagweg en het voetgangersgebied anders ingericht kan worden zodat de inrichting bijdraagt aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid en uitstraling van winkelcentrum Oud-Rijswijk. Onderdeel van het onderzoek is eveneens hoe een vaste bewaakte fietsparkeervoorziening gerealiseerd kan worden.