Weer inspectiemaatregel voor een thuiszorgaanbieder uit Rijswijk

Zorg
Er ontbreekt bij Good4Life een compleet overzicht met cliëntinformatie.
Er ontbreekt bij Good4Life een compleet overzicht met cliëntinformatie. (Foto: Pexels)

Opnieuw heeft een thuiszorgorganisatie in Rijswijk haar zaken niet op orde. Good4Life is gevestigd in Rijswijk aan de Einsteinlaan, maar levert thuiszorg in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Deventer en omstreken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt deze stichting nu onder verscherpt toezicht. Eerder kreeg thuiszorgorganisatie Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk een aanwijzing van de inspectie.

De inspectie bezocht Good4Life op 8 november 2022 in Utrecht. Het was een vervolgbezoek na eerdere inspectiebezoeken in 2021. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die de thuiszorgorganisatie levert. Ze zien risico’s op het gebied van goed bestuur en intern toezicht. 

Geen overzicht

Er ontbreekt namelijk een compleet overzicht met alle cliëntinformatie. Op het moment dat de inspectie langskwam, was er geen interne toezichthouder die de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in de gaten hield. Dat is in strijd met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Verder zijn er in nog geen zeven jaar tijd vijf bestuurders vertrokken. De huidige bestuurder van Good4Life reageert niet op brieven van de inspectie, laat de inspectie weten. 

Drie maanden

Binnen drie maanden na het bezoek in november, op zijn laatst op 25 februari, moet Good4Life een compleet overzicht hebben van de huidige en voormalige cliënten. En uiterlijk op 25 april moet de organisatie voldoen aan de ‘normen voor goede zorg’. Die dag moet er ook een onafhankelijke Raad van Commissarissen zijn ingesteld, van minimaal drie leden. 

Beter dan aanwijzing

Tot die tijd staat Good4Life onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat een inspecteur de komende maanden nauw contact houdt met de instelling. Zo kan hij of zij extra (onverwachte) bezoeken doen, of resultaatsverslagen van het verbeterplan opvragen. Vóór het instellen van dit verscherpte toezicht heeft er een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de zorgaanbieder. Het verscherpte toezicht is een teken dat de inspectie genoeg vertrouwen heeft in Good4Life om het de kans te geven zelf haar zorg te verbeteren. Een ergere maatregel is een aanwijzing: dat betekent dat de inspectie te weinig vertrouwen heeft, zoals bij Tamaja Okolo Zorg het geval was. Bij Tamaja Okolo Zorg leidde dit uiteindelijk tot een dwangsom.