Vrachtwagens rijden al heen en weer op de smalle Watersportweg

Algemeen
Met een hoge frequentie rijden de vrachtwagens met grond over de smalle Watersportweg, zonder dat er verkeersmaatregelen zijn genomen.
Met een hoge frequentie rijden de vrachtwagens met grond over de smalle Watersportweg, zonder dat er verkeersmaatregelen zijn genomen. (Foto: Peter Spek)

De sanering van een deel van de Broekpolder lijkt al voor veel Vlaardingers te zijn begonnen, afgaande op het met hoge frequentie heen en weer rijden van vrachtwagens met grond op de smalle Watersportweg. En dat zorgt regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Door Peter Spek

Op de bewonersbijeenkomst in april vorig jaar, waar de gemeente Vlaardingen en de Federatie Broekpolder de plannen voor de sanering van 70 hectare grond in de Broekpolder bekend maakte, werd met grote stelligheid door de beleidsmakers aangegeven dat de vrachtwagen gescheiden van het overige verkeer hun lading zouden afleveren in de Broekpolder. 

Verkeersregelaas

Daar is op dit moment nog niets van te zien. Veel schooljeugd op de fiets maakt gebruik van de Watersportweg om naar school of naar de sportvoorzieningen in de Broekpolder te gaan. Voorzieningen omdat veilig te laten verlopen zijn niet genomen. Een verkeersregelaar op de kruising Watersportweg en het fietspad vanaf de Wokkel zou geen overbodige luxe zijn om verkeersslachtoffers op dit gevaarlijke punt te voorkomen. Maar wat is er precies aan de hand met het op en neer rijden van deze vrachtwagens? Vooruitlopend op de sanering van een deel van de Broekpolder wordt er grond vanaf de tijdelijke woonwijk in de Gevulde Hand, die ingericht wordt voor gevluchte Oekraïners, alvast verplaatst naar de Broekpolder en daar opgeslagen. 

Interne verhuizing

“Het gaat om grond van natuur/landbouw kwaliteit. Een mooie kans om een deel van de grond die straks nodig is voor de Broekpolder nu alvast te bemachtigen,” laat de gemeente Vlaardingen weten. “De interne verhuizing van deze grond binnen de grenzen van onze stad, scheelt in kosten en transportkilometers. Dit levert een voordeel op bij de afvoer van de grond bij de aanleg van de tijdelijke woonwijk Mrija en voor de Broekpolder hoeft er minder grond aangekocht te worden.” 

Bezorgdheid

Veel Vlaardingers uiten hun bezorgdheid over deze gang van zaken op sociale media. “Waarom deze slagvaardigheid van de gemeente, dat zijn wij helemaal niet gewend. De verplaatsing van de grond zou toch pas in het voorjaar beginnen,” zijn enkele opmerkingen. De Fietsersbond Vlaardingen maakt zich ook grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Watersportweg. Kees Clement, van de Fietsersbond Vlaardingen, heeft vorige week het probleem aangekaart bij verkeerswethouder Bart Bikkers. Die deelde ook zijn zorgen over de veiligheid van fietsers op de Watersportweg. Daarbij heeft de fietsersbond diverse oplossingsrichtingen aangedragen. “Deze oplossingen wegen wij af, maar om de situatie nu direct al te verbeteren, zijn wij na de melding het gesprek aangegaan met de aannemer. Deze heeft de chauffeurs dringend aangesproken op het feit dat het vrachtverkeer op de Watersportweg te gast is. Dat betekent zowel dat zij daar hun snelheid op aan moeten passen en dat zij fietsers de ruimte moeten geven als zij elkaar passeren. Om er bovendien voor te zorgen dat fietsers niet verrast worden door vrachtverkeer op de Watersportweg hebben wij op diverse punten gele borden geplaatst om de fietsers er op te attenderen dat zij vrachtverkeer op de route kunnen verwachten,” aldus een woordvoerster van de gemeente.