Eerste plannen ‘flexlocaties’ van de baan

Politiek
Nabij de rotonde aan de Zwartendijk in Monster komen toch geen flexwoningen.
Nabij de rotonde aan de Zwartendijk in Monster komen toch geen flexwoningen. (Foto: Mabel Böhms Media)

Met het aannemen van een motie van GemeenteBelang Westland, LPF, VVD en Forum voor Democratie zijn de eerste plannen voor plaatsing van flexwoningen aan de Poeldijkseweg in Monster, de Opstalweg in Naaldwijk en de Heulweg in Kwintsheul wat betreft de gemeenteraad van de baan.

door Evelyne Lammerding

Het college van b en w had de locaties op het oog voor huisvesting van spoedzoekers, starters en statushouders. Voor elke locatie waren aantallen woonunits bedacht. De gemeenteraad heeft woensdagavond in de vergadering besloten dat de locaties van de baan moeten. Belangrijkste reden daarvoor is de (mis-)communicatie met omwonenden.

Sommige omwonenden kregen twee brieven waarvan zij hevig schrokken. Anderen ontvingen geen brief, maar haalden het nieuws uit de lokale media. In het tweede schrijven naar bewoners werd bijvoorbeeld wel gesteld dat er een bewonersavond zou komen, maar een datum werd niet genoemd. Dat zeiden bewoners tijdens een rondgang. Bewoners tastten in het duister over de plannen en de informatieavond. Gevolg was veel onzekerheid, grote onrust en voor sommige direct omwonenden slapeloze nachten.

Daarnaast bleek het mailadres waarnaar werd verwezen niet naar behoren te werken. Dat schrijven de indieners in hun motie. Ook schrijven zij dat er ‘blijkbaar’ geen grondig vooronderzoek is gedaan naar de geschiktheid van de locaties voor de plaatsing van flexwoningen.

Stoppen

Omdat de communicatie volgen de motie-indieners zeer slecht is verlopen, zien zij geen heil meer in de plannen. Daarom hebben zij het college verzocht de plannen voor de Poeldijkseweg in Monster, de Opstalweg in Naaldwijk en de Heulweg in Kwintsheul terug te stoppen. Bewoners moeten een brief krijgen over de terugtrekking van de locaties.

Verder stellen de opstellers van de motie dat in de toekomst beter moet worden gecommuniceerd met omwonenden van potentiële locaties voor flexwoningen. Tenslotte moeten de plannen volgens de motie beter worden voorbereid.

De indieners van de motie kregen steun van Westland Verstandig. Met 28 voor en elf tegen is de motie aangenomen.

Wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, flexwoningen) heeft gezegd de plannen terug te willen nemen. Hij bespreekt de motie nog wel in het college. Ook voegde hij eraan toe dat overeind blijft dat Westland snel moet bouwen voor spoedzoekers, statushouders en starters. Hij vroeg daarbij met klem om de medewerking van de raad. “Anders komen we nergens.’’

De gemeente krijgt jaarlijks een quotum voor de huisvesting van statushouders opgelegd van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast is al jaren bekend dat starters de grootste moeite hebben met het vinden van hun eerste woning. En ook spoedzoekers lopen al jaren vast in Westland als zij snel een woning nodig hebben.

De gemeente heeft nog een rij potentiële locaties om deze doelgroepen eerste, tijdelijke opvang te bieden in flexwoningen. Welke dat zijn, is nog onbekend.

Hotelaankoop

De raad heeft woensdagavond ook besloten mee te gaan met collegevoorstel het hotel in Naaldwijk te kopen. Het college wil het pand gebruiken als opvanglocatie voor statushouders, Oekraïeners en spoedzoekers. Het hotel kost een kleine 8 miljoen euro.

Op dat voorstel dienden Gemeentebelang Westland, Westland Verstandig en VVD een amendement, voorstelwijziging, in. Daarin is de voorwaarde opgenomen dat 85 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan reguliere woningzoekenden. Dat moet het college afspreken met de woningcorporaties in Westland. De raad heeft dit amendement met 27 voor en twaalf stemmen tegen aangenomen.

Het geamendeerde collegevoorstel voor aankoop van het hotel is aangenomen met 29 stemmen voor en tien tegen.