Onrust in Oudkarspel door windmolens

Algemeen
De mogelijke komst van windmolens in de buurt van de N245 maakt veel omwonenden ongerust en kan zelfs voor tweespalt zorgen.
De mogelijke komst van windmolens in de buurt van de N245 maakt veel omwonenden ongerust en kan zelfs voor tweespalt zorgen. (Foto: pixabay)

OUDKARSPEL - Het rommelt langs de noordgrens van ons dorp. Kwamen er aanvankelijk berichten van alleen bewoners aan de Ambachtsdijk bij de redactie binnen, nu breidt dit als een olievlek uit naar onrustige berichten richting Kalverdijk-Tuitjenhorn. De mogelijke komst van windmolens in de buurt van de N245 maakt veel omwonenden ongerust en kan zelfs voor tweespalt zorgen. Er gaan namelijk ook geruchten dat er bewoners zijn die met windmolenaanbieders praten en dollartekens zien verschijnen… Geroddel of is de onrust terecht?

(door Ben Wansink)

In een vorige editie stond een ingezonden brief gericht aan gemeenteraadslid Floris de Boer, over het standpunt van de Jeugdraad inzake alternatief energiegebruik, met name van zon en wind. Het positieve standpunt van de Jeugdraad werd niet helemaal gedeeld door ouderen. Zo hadden bijvoorbeeld bewoners aan die Ambachtsdijk wel wat aan- en op te merken. Vandaar een gesprek met twee van die bewoners: Marloes Homburg en Miep Tessel. “Wij zijn woonachtig op de Ambachtsdijk in Oudkarspel en zoals misschien bekend zijn wij een zoekgebied van de RES voor zonne- en windenergie. Ze willen achter en nabij onze huizen windmolens gaan plaatsen. Mijn directe buurvrouw Miep Tessel en ik zijn een handtekeningenactie gestart en hebben veel bewoners op en rond de ambachtsdijk gesproken. Het bleek dat er bij een aantal mensen nog helemaal niks bekend is hierover en we stuitten ook op veel verzet tegen de windmolens. We willen graag meer kenbaarheid geven over de plannen van het RES en de gemeente, maar ook laten zien hoe wij als bewoners erin staan. Wij maken ons enorm veel zorgen en zijn bang dat onze leefomgeving ernstig aangetast gaat worden als de plaatsing van de windmolens doorgaat.”

Enige informatie vooraf

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat de uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De C02-uitstoot moet sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land via wind en zon opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas afkunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Programma RES ondersteunt de regio’s door kennis te ontwikkelen en te delen, procesondersteuning te bieden en voor faciliteiten te zorgen. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de ambities te kunnen verwezenlijken. Zijn de bewoners van de Ambachtsdijk transparant geïnformeerd of zijn zij te voorbarig en zit het hele proces nog slechts in een verkennende fase? En zijn er aanbieders actief die geïnteresseerden over willen halen plaatsing van een windmolen op hun land toe te staan? De voor- en nadelen van windenergie zijn ondertussen goed bekend en de groei van het aantal windmolens toont blijkbaar aan dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Waarom dan toch bezwaar maken, Marloes en Miep?

Voorlichting

“Eigenlijk ligt ons grootste bezwaar bij de gebrekkige voorlichting vanuit de gemeente. Het blijkt dat 5 februari vorig jaar een bijeenkomst in de Binding is geweest waar belanghebbenden voorlichting konden krijgen. Wij wisten van niets, een uitnodiging heeft ons niet bereikt. Wil de gemeente draagvlak creëren, dan moeten wij eerder bij de besluitvorming betrokken worden. Bovendien ontvingen wij een tijd lang ook het Langedijker Nieuwsblad niet, dus ging eventuele informatie aan ons voorbij. Zo ontstaat onrust: Pietje weet er wat van, Truusje denkt er wat van, maar niemand weet het fijne. Wij willen weten hoever het proces is, vertel ons duidelijk hoe het staat met zaken als geluidsoverlast en horizonvervuiling. Er staan reeds 11 windmolens langs de N245, 8 aan de westkant en 3 aan de zuidkant. Worden die vervangen of worden ze uitgebreid onze richting op? Nederland is dichtbevolkt, wij weten dat bijv. in Denemarken de afstand tussen windmolen en woonwijk veel groter is. Hoe zit het dan op de Ambachtsdijk?”

Handtekeningenactie

Drie weken geleden stuurden actievoerders van de Ambachtsdijk een brief naar alle fracties met handtekeningen. Bij de huisbezoeken bleek ook dat er bewoners waren die totaal van niets wisten. Er is antwoord binnen 8 weken beloofd, maar Miep en Marloes vrezen dat tegen die tijd de beslissingen al moeten gaan vallen en eind juli de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord met het definitieve plan komt. Hoe zit het dan buiten het gebied van Oudkarspel? Uit navraag blijkt dat Kalverdijk/Tuitjenhorn en de rest van de Gemeente Schagen hier nagenoeg niet van op de hoogte zijn. Klopt dit, of ontbreekt hier ook de transparantie? En zit alles nog in de verkenningsfase of is die al voorbij? Eén van de bewoners in het genoemde gebied, Remco de Boer: “Ik wil op goede voet met de buren leven en het woonplezier dat ik heb mag niet verziekt worden door onderling wantrouwen. Maar ik ben vorig jaar augustus benaderd door een vertegenwoordiger van Vertolines (een bedrijf, betrokken bij de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een groot aantal duurzame-energieprojecten, zowel op land als in het water). Die kwam met een plan voor een windmolen op grond in de buurt van mijn huis, ik schrok er echt van. Ik wil dat in geen 100 jaar, zie al voor me hoe een plak ijs ervan afwaait boven op mijn kinderen. Ik heb zelfs al contact gezocht met een juridisch adviseur.” Miep en Marloes: “Ook wij willen niets liever dan behoud van de rust en de gezelligheid van onze Ambachtsdijk. Financieel gewin is geen optie, omdat we ze überhaupt niet willen! We hopen dat de gemeente onze onrust serieus neemt en er mee aan de slag gaat!”

Reactie vanuit de gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Langedijk laat weten: “Het is goed om te zien dat de noodzaak van de energietransitie breed wordt onderschreven. Uiteraard heeft de gemeente ook oog voor de zorgen die er zijn. Zoals bij de bewoners van de Ambachtsdijk, over de eigen woonomgeving, gezondheid en de effecten op natuur en landschap en landbouwgronden. Daarom is het uitgangspunt van gemeente Langedijk dat energieprojecten gezamenlijk worden opgepakt door initiatiefnemers en de omgeving. Om misverstanden direct weg te nemen. De Regionale Energiestrategie (RES) is geen vrijbrief om in ieder zoekgebied overal energieprojecten te realiseren. De RES heeft namelijk geen juridische status. Een zoekgebied geeft aan waar de mogelijkheden voor energieprojecten verder worden onderzocht. Denk hierbij aan wenselijkheid, haalbaarheid en invulling. Wanneer een initiatiefnemer bij de gemeente een aanvraag doet om een energieproject te realiseren, geldt altijd dat deze onderzoek moet doen naar het effect van de plannen op de leefbaarheid, zoals geluid, slagschaduw, schittering, ecologie én in gesprek moet met de omgeving over de haalbaarheid. De gemeente beoordeelt die onderzoeken en motivatie in de voorbereiding voor een omgevingsvergunning en/of een wijziging van het bestemmingsplan. In dat kader moet voor ieder initiatief de gemeente de uiteindelijke toestemming geven, en worden de belangen van de omgeving door zowel initiatiefnemer als gemeente gehoord. Voor het zoekgebied Breekland, waar ook de N242/Schagerweg deel vanuit maakt, zijn bij de gemeente tot op heden overigens geen aanvragen ingediend voor een energieproject.”