Hoe groter de storm, hoe harder de golven tegen onze dijken klotsen. De waterschappen beschermen het land tegen het water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op.
Hoe groter de storm, hoe harder de golven tegen onze dijken klotsen. De waterschappen beschermen het land tegen het water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. ((Foto: HHNK))

'Stem en spreek je uit voor water'

HEERHUGOWAARD - Negen partijen en belangengroeperingen strijden woensdag 20 maart om in totaal 23 zetels in het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Iedereen van achttien jaar en ouder mag die dag stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Breng daarom op 20 maart jouw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur.

Water, we hebben er allemaal mee te maken. Bij het tanden poetsen, douchen, koffie zetten. Wanneer het zwem- en vaarweer wordt. Als het regent, of er bij droogte juist moet worden gesproeid. En bij maatregelen tegen hoog water en overstromingsrisico's. HHNK is het waterschap ten noorden van het Noordzeekanaal. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken, schoon en voldoende water. Zaken die heel belangrijk zijn voor ons waterrijke, laaggelegen land.

Betalen? Stemmen!

Vanwege dit belang heffen waterschappen, dus ook HHNK, waterschapsbelasting. Belasting die niet naar algemene uitgaven gaat, maar alleen bestemd is voor waterbeheer. Daarin is Nederland uniek in de wereld. In de wet is vastgelegd dat wie belasting betaalt, stemrecht moet hebben. Daarom zijn er eens in de vier jaar waterschapsverkiezingen, waarbij een nieuw algemeen bestuur wordt gekozen. Zo heb je invloed op de manier waarop HHNK jouw waterschapsbelasting besteedt. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn, hoe voorkomen we overstromingen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat het bestuur van het waterschap. Belangrijke vragen die jouw stem verdienen op 20 maart.

Meer weten? Kijk op www.waterschapsverkiezingen.nl voor een overzicht van alle partijen en kandidatenlijsten. Een handige stemhulp is te vinden op via hhnk.mijnstem.nl. Hier worden de verschillen tussen de partijen zichtbaar.

Meer berichten
 

Fotoseries