'Een goede begeleiding van verenigingen is belangrijk' - Sportverenigingen klaarstomen voor privacywetgeving
  Nieuws

LANGEDIJK - De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt 25 mei van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de nieuwe wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. De verenigingen uit Langedijk moeten daarom de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.
De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds voeren zij controles uit, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Tool
Door de Stichting AVG Verenigingen is een tool ontwikkeld en gelanceerd, waarmee sportverenigingen aan de slag kunnen. Met dit online programma kunnen zij eenvoudig en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen de vereniging. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Een goede begeleiding van onze verenigingen is wat ons betreft erg belangrijk om dit proces goed te kunnen doorlopen. Het alleen informeren, volstaat in onze ogen niet. Daarom bieden wij de verenigingen een aanpak aan, die stimuleert dat zij daadwerkelijk tot actie over gaan.”
Aanmelding cursus
Team Sportservice Noord-Holland organiseert woensdagavond 16 mei en woensdagavond 13 juni in de raadzaal van het gemeentehuis van Langedijk van 19.30 tot 21.30 uur een korte, praktische en resultaatgerichte cursus van twee avonden, waarbij de deelnemende sportverenigingen door een AVG-expert begeleid worden. Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet met betrekking tot de uitvoering van de benodigde acties. Na de twee avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven wat zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen. Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de cursus via de website van Team Sportservice, www.teamsportservice.nl. Voor vragen over de cursus kunnen zij zich richten tot mevrouw M. Poel van gemeente Langedijk via 0226-334433 of via m.poel@gemeentelangedijk.nl. De gemeente biedt deze cursus kosteloos aan. De vereniging hoeft slechts een kleine bijdrage van € 25 te betalen voor de benodigde tool, indien zij hierover nog niet beschikt via haar sportbond.
Aanmelden: www.teamsportservice.nl. Informatie: gemeente Langedijk, via m.poel@gemeentelangedijk.nl of 0226-334433.

Meer berichten